חישוב תוחלת של מניה – הפרקטיקה המקובלת בתרגילים

ברוב התרגילים התלמיד מתבקש לחשב את התוחלת של מניה כלשהי, על בסיס המידע הבא:

התייחסות לתרחישים שונים בתקופת זמן כלשהי וההסתברות להתממשותם.
התרחישים בד"כ מתייחסים ל-2-3 מצבים כלכליים, כגון:
מיתון כלכלי, יציבות כלכלית, ושגשוג כלכלי או שנת בצורת ושנה ברוכה וכד'. לתרחישים גם מקובל לקרוא: מצבי טבע.
לכל תרחיש (מצב טבע) מתלווה ההסתברות להתממשותו ונתוני התשואה בכל תרחיש.

החישוב:
בכל תרחיש מכפילים את התשואה בתרחיש, בהסתברות להתרחשות התרחיש.
התוצאה המתקבלת מכונה: תרומת התרחיש לתוחלת.
מסכמים את התרומה לתוחלת בכל התרחישים והתוצאה היא תוחלת המניה.

דוגמה

בטורים 1-3 ניתן המידע. בטור 4 מבוצע החישוב.

טבלה #13

תרחישים

הסתברות
התרחיש

התשואה
בתרחיש

תרומת התרחיש לתוחלת
(3)*(2)

1

2

3

4

מיתון

`20%(=0.2)`

`0.02-`

`[0.2*(-0.02) =] -0.04 = -0.4%`

יציבות

`50%(=0.5)`

`0.06`

`[0.5 * (0.06)=]0.03 = 3%`

שגשוג

`30%(=0.3)`

0.10

`[0.3 *(0.1)=]0.03 = 3%`

סה"כ

`100%`

 

`0.056 = 5.6%`

תוחלת המניה

מימון למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות