בית » ספרים » מימון למתקדמים » פרק 8 – הבחנה בין משקיעים רגילים למשקיעים נועזים » שיפוע CML (מכונה: פרמיית סיכון) והשימוש המעשי

שיפוע CML (מכונה: פרמיית סיכון) והשימוש המעשי

שיפוע CML נוקב באחוזי התשואה המתווספים לתיק בעקבות תוספת של 1% לסיכון שלו.

כלומר, תוספת התשואה מייצגת את הפרמיה הנדרשת עבור כל גידול של 1% בסיכון.

 

הבחנה בין אחוזים לנקודות אחוז

כאשר התשואה גדלה מ-5% ל-6% אזי:

הגידול באחוזים הוא: `[(6-5)/5*100]=20%`

הגידול בנקודות אחוז הוא: 1 נקודות אחוז (שווה לפער בין האחוזים בשני המועדים [5% – 6%]).

שיפוע CML ופרמיית הסיכון מקבלים ביטוי בנקודות אחוז.
כאשר השיפוע הוא 2 המשמעות היא שעבור גידול של 1 נקודת אחוז בסיכון, המשקיעים מקבלים גידול של  2 נקודות אחוז בתשואה.

השימוש המעשי ב-CML

כל משקיע בוחר בתיק יעיל שרמת הסיכון בו נושקת לטעמו, ובהתאם לה הוא מחשב את התוחלת שהתיק היעיל, יניב לו.

לדוגמה, אם הנוסחה של CML היא `E_p=0.04+0.25*Sigma_p`

והמשקיע בוחר להשקיע בתיק יעיל שרמת הסיכון בו היא 5%, כלומר: `Sigma_p=0.05`אזי  `(0.05*0.04+0.25)=0.0525=5.25%=E_P` כלומר התיק יניב לו תשואה של 5.25%.

אם הוא יוריד את רמת הסיכון ל-3% (0.03), התיק יניב לו תשואה של 4.75%.

מימון למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות