ישנם שני מסלולים לגביית מיסים:

 1. מיסים המוטלים על הכנסות ( “מיסי הכנסה”)
 2. מיסים המוטלים על הוצאות (“מיסי הוצאה”)

מיסי הכנסה

אלו מיסים המוטלים על משכורות ורווחי חברות.

מיסי הוצאה

אלו מיסים המוטלים כאשר אנו קונים מוצר או שרות כלשהם.

מיסי ההוצאה העיקריים הם:

 1. מע”מ (= מס ערך מוסף, הסבר מפורט בהמשך)
 2. מכס – מס המוטל על יבוא
 3. מס קנייה – מס המוטל על מוצרים מסוימים מיבוא ומייצור מקומי
 4. מס דלק – מס המוטל על כל קניית דלק
 5. מס סיגריות – מס המוטל על כל חפיסת סיגריות

 

מס ערך מוסף = מע”מ

בישראל, בגין כל מוצר שאנו קונים אנו נדרשים לשלם מע”מ בשיעור של 18%.

את המס גובה המוכר ועליו להעבירו לשלטונות המס.

לדוגמא, אם קנינו מכנסיים בשווי של 58 ש”ח המחיר למעשה כולל גם מע”מ בשווי של 8.85 ש”ח. המחיר לפני מע”מ הוא 49.15 ש”ח, והמע”מ הוא בשיעור 18% מ- 49.15 ש”ח, דהיינו: 8.8 ש”ח.

כאשר רוצים לחשב מהו מחיר המוצר לפני תשלום המע”מ, יש לחלק את מחירו של המוצר ב- 1.18. למשל : `(58NIS)/1.18=49.15NIS`

ההפרש (במקרה זה: 8.85 ש”ח) הוא סכום המע”מ.

 * חשוב להדגיש כי שיעור המע”מ מתעדכן מעת לעת.

הבחנה בין מס פרוגרסיבי, מס רגרסיבי ומס אחיד

מס פרוגרסיבי

מס פרוגרסיבי הוא מס ששיעורו הולך וגדל ככל שההכנסה גדלה. בדוגמא הבאה נתייחס להכנסה המתקבלת ממשכורת:

 1. כאשר משכורתנו היא 2,000 ש”ח אין כלל מס, כלומר מוטל מס בשיעור של 0%.
 2. על כל שקל נוסף מעבר ל- 2,000 ש”ח ועד 3,000 ש”ח, מוטל מס בשיעור של 10%.
 3. על כל שקל נוסף מעבר ל- 3,000 ש”ח ועד 4,000 ש”ח, מוטל מס בשיעור של  20%, וכדומה.

לכל אחד משיעורי המס קוראים מדרגת מס.

לכל פלח משכורת המתייחס למדרגת מס כלשהי קוראים מדרגה.

דוגמא

אם מר אברהמי משתכר 3500 ש”ח בחודש, הוא ישלם מס בסכום של 200 ש”ח לפי החישוב הבא:

חלוקת המשכורת לפי מדרגות מס מדרגות המס סך המס
2000 ש״ח הראשונים 0% (מדרגה ראשונה) 0 ש״ח

1000 ש״ח נוספים

10% (מדרגה שנייה)

100 ש״ח

500 ש״ח נוספים

20% (מדרגה שלישית) 100 ש״ח    .
סה״כ משכורת: 3500 ש״ח סה״כ מס: 200 ש״ח

במרבית המדינות בעולם מס ההכנסה הוא פרוגרסיבי. מס הכנסה פרוגרסיבי מקטין את אי השוויון, ולכן גם את ערכו של מדד ג'ני.

 

מס רגרסיבי
מס רגרסיבי הוא מס ששיעורו הולך וקטן ככל שההכנסה גדלה (כלומר: מדרגות המס הולכות וקטנות).

מס אחיד
מס אחיד הוא מס בשיעור אחיד בכל רמת הכנסה (כלומר: מדרגת מס אחת, שווה לכולם).

מס גולגולת
מס גולגולת הוא מס בסכום קבוע המוטל באופן שוויוני על כל אזרחי המדינה. מס זה משולם גם על ידי מי שאין לו הכנסה כלל. מס זה היה מקובל בעולם העתיק.

הכנסה פנויה
ההכנסה הפנויה של משפחה היא הסכום שנשאר לה לאחר תשלום מס הכנסה.

 

ההכנסה הפנויה ושימושיה

בהכנסה הפנויה המשפחה משתמשת רק לשתי מטרות:

 1. צריכה
 2. חיסכון

בדרך כלל, ככל שההכנסה הפנויה גדלה, הסכום המופנה לצריכה מכל שקל נוסף הולך וקטן, וכפועל יוצא, הסכום המופנה לחיסכון הולך וגדל. 

דוגמא

להלן השימושים שמשפחת אברהמי עושה בהכנסה הפנויה שלה:

 1. השקל הראשון בהכנסה הולך כולו לצריכה, ולפיכך החיסכון הוא 0.
 2. השקל האלף בהכנסה מתחלק באופן הבא: 70 אגורות לצריכה ו- 30 אגורות לחיסכון.
 3. השקל האלפיים בהכנסה מתחלק באופן הבא: 60 אגורות לצריכה ו- 40 אגורות לחיסכון.
 4. השקל ה- 3,000 בהכנסה מתחלק באופן הבא: 50 אגורות לצריכה ו- 50 אגורות לחיסכון.
 5. השקל ה- 15,000 בהכנסה מתחלק באופן הבא: 20 אגורות לצריכה ו- 80 אגורות לחיסכון.
 6. השקל ה- 20,000 הולך כולו לחיסכון.