יחסים בין שני מאורעות

יחסים בין שני מאורעות

בחלק הקודם למדנו על מאורעות משלימים.
בחלק זה נמשיך לעסוק ביחסים בין שני מאורעות.

במהלך חלק זה נשתמש בניסוי של הוצאת כדור מכד.

תאור הניסוי: נניח כי יש לנו כד ובו 5 כדורים.

אנו שולחים יד אל תוך הכד (כשעינינו מכוסות) ושולפים כדור אחד באופן מקרי.

באמצעות ניסוי זה נדגים את המונחים והחישובים שבחלק  זה.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

סטטיסטיקה למתחילים

תוכן עניינים