גורמים מהם החברה קונה סחורות או שירותים. סעיף ספקים המופיע במאזן (במסגרת ההתחייבויות השוטפות) מבטא את החוב של החברה לספקים שלה, בגין סחורה או שירות שקיבלה וטרם שילמה עליהם.