הסעיף המרכז את כל 4 סעיפי ההוצאות הנ”ל נקרא עלות המכר. סעיף “עלות המכר” מכונה גם הוצאות ישירות. המונח הוצאות ישירות בא לציין שההוצאות הללו עומדות ביחס ישר להיקף המכירות. ככל שהמכירות גדלות, כך ההוצאות הישירות גדלות.   למשל: כל כיכר לחם נוספת שמאפיית השחר מייצרת, מגדילה ב-2 ₪ את ההוצאה על קמח.

בפועל, בסוף השנה אנו מעבירים את סה”כ ההוצאה שנרשמה במהלך השנה בכל אחד מכרטיסי ההוצאות הנ”ל (חומרי גלם, שכ”ע, בלאי והוצאות ייצור אחרות) לכרטיס מרכז שנקרא עלות המכר כדלקמן:   

כרטיס עלות המכר

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

העברה מכרטיס קניית קמח

קניית קמח

2,500

 

ח 2,500

העברה מכרטיס שכר עבודה

שכר עבודה

8,000

 

ח 10,500

העברה מכרטיס פחת

פחת

1,000

 

ח 11,500

העברה מכרטיס הוצאות יצור אחרות

הוצאות יצור אחרות

1,500

 

ח 13,000

כרטיס קניית קמח

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

קניית קמח

קמח משה

1,000

 

ח 1,000

קניית קמח

קמח טוב

1,500

 

ח 2,500

העברה לכרטיס עלות המכר

עלות המכר

 

2,500

0

כרטיס שכר עבודה

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

שכ”ע 1/01

עובדים

3,000

 

ח 3,000

שכ”ע 2/01

עובדים

5,000

 

ח 8,000

העברה לכרטיס עלות המכר

עלות המכר

 

8,000

0

כרטיס פחת

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

פחת מכונה

תנור

1,000

 

ח 1,000

העברה לכרטיס עלות המכר

עלות המכר

 

1,000

0

כרטיס הוצאות יצור אחרות

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

חשמל

2001 / 1-2

חברת החשמל

1,500

 

ח 1,500

העברה לכרטיס עלות המכר

עלות המכר

 

1,500

0

שווי מרכיבי עלות המכר ליחידת מוצר

בדרך-כלל, חברה מחשבת, לצרכיה הפנימיים, מהו שוויים של מרכיבי עלות המכר בכל יחידת מוצר שהיא  מייצרת.

מאפייה, למשל,  תחשב מה  שוויים של מרכיבי עלות המכר בכל כיכר לחם שהיא מייצרת, כלומר: מהו שווי מרכיב הקמח בכל כיכר לחם, ומה שוויים של מרכיבי השכר, הבלאי, וההוצאות האחרות הנדרשות לייצור כיכר לחם אחד. נניח לדוגמא כי במאפייה שלנו כיכר לחם נמכרת ב-5 ש”ח וכי  שוויים של מרכיבי עלות המכר הוא 3 ₪ לכיכר, נתון שילווה אותנו בהסבר להלן.

הרישום בהנה”ח של מלאי מוצרים

אילו בסוף השנה המאפייה היתה נשארת ללא מלאי לחמים, אז כל ההוצאות שנכללות  ב”עלות המכר” היו נזקפות כהוצאה לדו”ח רווח והפסד שהחברה מכינה בסוף השנה.

אולם, אם למאפייה יישארו בסוף השנה לדוגמה 100 ככרות לחם, אזי כל המרכיבים ששימשו להכנת הלחם (קמח, שכר עבודה, וכו') ואשר נרשמו כבר כהוצאה והועברו  לכרטיס המרכז של עלות המכר,  אינם חלק מההוצאה על הלחמים שנמכרו. כדי למנוע את ה”עוול” הזה אנו “כאילו” מעבירים את מלאי הלחמים ל”מחסן וירטואלי” שנקרא לו “מלאי מוצרים מוגמרים”. ההעברה מתבצעת לפי סכום השווה לסך ההוצאות הישירות (= עלות המכר) הכרוכות בייצור כמות הלחמים שעברה למחסן.

הרישום מתבצע ב-2 כרטיסי הנה”ח כדלקמן.

נניח כי סכום עלות המכר שיש לגרוע, בגין 100 הכיכרות שהועברו, הוא 300 ₪:

כרטיס עלות המכר

 

כרטיס מלאי מוצרים מוגמרים

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

 

 

 

 

ח 300

העברה מעלות המכר

עלות המכר

 

300

 

 

ח 300

העברה למלאי מוצרים מוגמרים

מלאי מוצרים מוגמרים

 

 

300

 

0

 

 

 

 

 

וכך כרטיס “עלות המכר” אינו כולל עוד את ההוצאות ששימשו לייצור ככרות הלחם שבמלאי, ומנגד מלאי הלחמים “כאילו” נמצא במחסן וירטואלי ומהווה חלק מרכוש החברה.

 

סכום היתרה שנשאר בכרטיס עלות המכר מועבר לדו”ח רווח והפסד והכרטיס נשאר ביתרת אפס.

העברה חזרה מכרטיס “מלאי מוצרים” לכרטיס “עלות המכר”

בתחילת השנה (מיד לאחר הכנת הדו”ח הכספי השנתי) אנו מעבירים את הלחמים מ”המחסן הווירטואלי” לכרטיס “עלות המכר”, ובכרטיסי “עלות המכר” ו”מלאי מוצרים” נרשמות הפעולות הבאות:

כרטיס עלות המכר

 

כרטיס מלאי מוצרים מוגמרים

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

העברה ממלאי מוצרים מוגמרים

מלאי מוצרים מוגמרים

 

300

 

 

 

ח 300

 

 

 

 

ח 300

 

 

 

 

 

העברה לעלות המכר

עלות המכר

 

 

 

300

 

0

הרישום בכרטיס עלות המכר נשאר  עד לסוף השנה ואז מתווספים אליו שוב סכומי היתרות לסוף השנה של כל אחד מסעיפי ההוצאות המרכיבים אותו (קמח, שכ”ע, בלאי והוצאות אחרות).

אם בסוף השנה הבאה לא יוותרו לחמים במלאי, אזי כל הסכום שיהיה רשום בכרטיס “עלות המכר” יועבר לדו”ח רווח והפסד, ואם יוותרו לחמים במלאי, נחזור על אותה פעולה שבצענו בין כרטיסי “עלות המכר” ו”מלאי מוצרים”.