הצגת הדו”חות הכספיים של החברה לציבור הרחב, כך שכל מי שרוצה לעיין בהם, יוכל לעשות זאת. בישראל, חברות שנסחרות בבורסה חייבות לפרסם את הדו”חות הכספיים שלהן מדי רבעון. חברות פרטיות שלא נסחרות בבורסה אינן מחויבות בכך, והדו”חות הכספיים שלהן יכולים להישאר “חסויים”.