מדדי איגרות חוב Bond Indexes

בהשוואה למגוון הרחב של מדדי מניות, ישנם רק מעט מדדי אג”ח.

ארבעת המדדים הפופולריים ביותר פותחו ע”י בנק ההשקעות Lehman Brothers והם:

  • Lehman Brothers Government Bond Index
   מדד זה כולל איגרות חוב של ממשלת ארה”ב שמועד פדיונן לאחר יותר משנה. יעד המדד: המגזר הממשלתי של שוק האג”ח האמריקאי.
  • Lehman Brothers Credit Bond Index
   מדד זה כולל איגרות חוב קונצרניות בעלות דירוג BBB ומעלה.
   יעד המדד:  המגזר הקונצרני של שוק האג”ח האמריקאי.
  • Lehman Brothers Government / Credit Bond Index
   מדד זה משלב את שני המדדים הקודמים בהרכב הבא:
   יעד המדד: כלל שוק האג”ח האמריקאי.
    1. 55% אג”ח ממשלתיות
    2. 45% אג”ח קונצרניות
   • Lehman Brothers Aggregate Bond Index
    יעד המדד: המגזר הממשלתי והמגזר הקונצרני של שוק האג”ח האמריקאי.
    מדד זה כולל איגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומגובות משכנתא.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

שוק ההון האמריקאי

תוכן עניינים