מיון הקרנות לפי תחום השקעה

חלוקת נכסי קרנות הנאמנות בארה"ב לפי תחום השקעה (מיליארדי דולר)

את קרנות הנאמנות ניתן למיין לפי מספר חתכים. חתך חשוב הוא מיון לפי תחום ההשקעה. בארה”ב נהוג לחלק את קרנות הנאמנות ל- 4 תחומים:

 תחום ההשקעה       שמות מקובלים בארה”ב
1  מניות       Stock Funds או Equity Funds
2 איגרות חוב     Bond Funds או Fixed Income Funds
3 מעורבות (מניות ואג”ח)  

Hybrid Funds

4 שוק הכסף Money Market Funds         

דיאגרמה 33 מציגה את חלוקת נכסי קרנות הנאמנות בין ארבעת תחומי ההשקעה.

דיאגרמה 33

חלוקת נכסי קרנות הנאמנות בארה”ב לפי תחום השקעה (מיליארדי דולר)

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

שוק ההון האמריקאי

תוכן עניינים