קרנות הנאמנות של חברת Janus

חברת Janus היא מנהלת יותר מ-25 קרנות נאמנות וזכתה להצלחה בשנים האחרונות. היקף הנכסים שבניהולה עמד בתחילת 2003 על כ-60 מיליארד דולר.

להלן קרנות הנאמנות של Janus לפי תחום התמחותן.

קרנות מנייתיות
שם הקרן
היקף נכסים
תחילת 2003 (מיליארדי דולר)
דירוג Morningstar
 תחילת 2003
Janus Fund  14  ★★★
 Janus Enterprise Fund  1.5  ★★
Janus Mercury Fund  4.5  ★★★
Janus 01ympus Fund  1.9  ★★★
Janus Orion Fund   0.3 לא מדורגת
Janus Twenty Fund  8.9 ★★★
Janus Venture Fund  0.6 ★★
Janus Global Life Sciences Fund  1.2 ★★
Janus Global Technology Fund  1.1 ★★★
Janus Global Value Fund   0.1 לא מדורגת
Janus Overseas Fund  2.7 ★★
Janus Worldwide Fund  11.4 ★★★
Janus Balanced Fund  3.7 ★★★★★
Janus Core Equity Fund  0.6 ★★★★★
Janus Growth & Income Fund  5 ★★★★★
Janus Special Equity Fund  1.7 ★★
 Janus Risk Managed Stock Fund   0.02 לא מדורגת
Janus Mid Cap Value Fund  1.1 ★★★★
Janus Small Cap Value Fund  2.6 ★★★★
קרנות מנייתיות
שם הקרן
היקף נכסים
תחילת 2003 (מיליארדי דולר)
דירוג Morningstar
 תחילת 2003
Janus Federal Tax-Exempt Fund 0.2 ★★★
Janus Federal Tax-Income Fund 1.7 ★★★★
Janus High-Yield Fund 0.7 ★★★★
Janus Short Term Bond Fund 0.4 ★★★

קרנות שוק הכסף
דירוג Morningstar
 תחילת 2003
שם הקרן
לא מדורגת Janus Money Market Fund
לא מדורגת Janus Goverment Money Market Fund
לא מדורגת Janus Tax-Exempt Money Market Fund

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

שוק ההון האמריקאי

תוכן עניינים