קרנות מעורבות Hybrid Funds

קרנות מעורבות משקיעות בו-זמנית ביותר מאפיק אחד. רובן משקיעות בשילוב של מניות, איגרות חוב ופיקדונות קצרי מועד.

קיימים שני סוגים של קרנות מעורבות:

 • קרנות קבועות
 • קרנות גמישות
 1. קרנות קבועות  –  Balanced Funds
  בקרנות אלו החלוקה בין האפיקים נקבעת מראש ואינה משתנה לאורך זמן. חלוקה טיפוסית בין אפיקי השקעה עשויה להיראות כך:
   60% מניות
  20% איגרות חוב
  20% פיקדונות קצרי מועד
 2. קרנות גמישות  –  Flexible Portfolio Funds
  קרנות גמישות משנות את הרכב האפיקים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. ייתכן מצב קיצוני שבו קרן גמישה תרכז למשך תקופה כלשהי את כל נכסיה באפיק אחד.

מבחן קצר על מניות

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

שוק ההון האמריקאי

Table of Contents
X