לכל תרשים עקומה יש שם המאפיין ומסביר את סיפור העקומה. בדוגמא שלנו, בתרשים 1, השם הוא: עקומת הביקוש למכנסיים במדינה א'.

סימני הקווים הכלואים בעקומה

לכל קו עקומה מתלווה סימן קצר הכולל אות או שתיים באנגלית. בדרך כלל הסימן הוא קיצור של מילה באנגלית שמתארת את אופי קו העקומה.  בדוגמא שלנו סימן קו העקומה הוא D, קיצור של המילה

 Demand = ביקוש. 

נוהגים להציב את הסימן בראש קו העקומה או בסופה, אך אפשר גם לצדדיו עם חץ המשייך את הסימן לקו העקומה. 

כאשר בתרשים העקומות מופיעות מספר עקומות מאותו סוג, מסמנים אותם במיון משני. 

אילו בתרשים 1, היינו מוספים את קווי הביקוש של שתי מדינות נוספות, מדינה ב' ומדינה ג'. 

היינו מסמנים אותם באופן שניתן להבדיל ביניהם, לדוגמא: 

  • עקומת הביקוש של מדינה א'  –  D
  • עקומת הביקוש של מדינה ב'  – D1
  • עקומת הביקוש של מדינה ג'   – D2

מונחים חדשים

במהלך הספר תתקלו במונחים חדשים מחיי הכלכלה שרובם זרים לכם. 

מניסיוננו, מונחים חדשים הם שפה זרה, ולוקח זמן רב עד שמטמיעים אותה ומשתמשים בה באופן שוטף. 

למעשה, המונחים החדשים הם הקושי היחידי בספר ולא הבנת הנושאים. 

התקדמות בהבנה

יהיו מקרים שבהם נדלג על הסבר של נושא כלשהו. הדילוג מכוון ואל תרגישו מתוסכלים. נחזור לאותו נושא בשלב מאוחר יותר, לאחר שנשלים מספר נדבכים בדרך, ואז תגלו עד כמה הוא פשוט. 

שרטוט העקומות ביד חופשית

העקומות בספר אינן מבוססות על נוסחאות או חישובים. כולן שורטטו ביד חופשית. פעם העקומות יצאו יותר תלולות ופעם פחות, הכל בהתאם לצד שממנו עליו קם המשרטט שלנו בבוקר.

בתוואי העקומה מקופל הסיפור

בכל עקומה “מקופל” סיפור שהוא בדרך כלל פשוט ומובן מאליו. הסיפור מקבל ביטוי באמצעות הכיוון הכללי של העקומה, דהיינו האם העקומה יורדת (תרשים 2) או עולה (תרשים 3). 

האם היא קעורה              או קמורה עקומה קמורה

המילה קעורה נגזרת מהמילה קערה. המילה קמורה נגזרת מהמילה הערבית קמרון שפרושה בית עם כיפה עגולה.

עקומת יורדת ועולה

           

מאפייני עקומה יורדת מאפייני עקומה עולה

ככל שהעקומה מתקדמת ימינה (מתרחקת ככל שהעקומה מתקדמת ימינה 

מציר ה-yים) היא מתקרבת לציר ה-xים היא מתרחקת מציר ה-xים

לדיוק אין חשיבות

ישנן עקומות שמבחינת הדיוק המספרי יתכן שהיו צריכות להיראות כדוגמת עקומה  C(בתרשים 4). אך לנו אין עניין בדיוק המספרי, שהוא מתייחס למקרה מסוים כלשהו, אלא לתופעה הכללית. לפיכך במקום עקומה C נציג תמיד עקומה חלקה כדוגמת עקומה D (עקומה D יכולה להיות קעורה או קמורה לפי העניין).

עקומת התמורה