עקומות הביקוש, הפדיון והפדיון השולי – הרחבה

עקומת הביקוש לכסאות

בתרשים 4.4 מוצגת עקומת הביקוש לכסאות .

בכמה נקודות על גבי עקומת הביקוש, ציינו את סכום הפדיון `TR` , שהיה מתקבל אילו היא הייתה נקודת שיווי משקל (בין הביקוש להיצע).

לדוגמא:

בנקודה A (כמות 3, מחיר 17 ש"ח), הפדיון הוא 51 ש"ח.

בנקודה B (כמות 10, מחיר 10 ש"ח), הפדיון הוא 100 ש"ח.

               
תרשים 4.4 – עקומת הביקוש לכסאות

 

בתרשים 4.5 מוצגת עקומת הפדיון המתקבלת מעקומת הביקוש לכסאות בתרשים 4.4.

ציר ה- x בשתי העקומות חופף.

 

תרשים 4.5 – עקומת הפדיון

עקומת הפדיון

כל נקודה על עקומת הפדיון מציינת את הפדיון המתקבל ממכירת כמות היחידות הנקובה מתחתיה, על ציר x. הפדיון המקסימלי מתקבל כאשר מייצרים 10 יחידות (נקודה `B_2` ). עקומת הפדיון היא בדר"כ בצורת פעמון.

כאשר עקומת הביקוש היא קו ישר, הפעמון סימטרי ושיא הפדיון מתקבל בנקודת האמצע של עקומת הביקוש.

צורת הפעמון ממחישה תמונת מצב שבה:

ככל שכמות הייצור הולכת וגדלה עד לנקודת שיא הפעמון, השיפוע חיובי, אך הוא הולך וקטן, והמשמעות: הפדיון גדל עם כל מכירת יחידה נוספת, אך התוספת לפדיון הולכת וקטנה.

מנקודת השיא ואילך, השיפוע שלילי ושיפועו הולך וקטן.

והמשמעות: הפדיון קטן עם כל מכירה של יחידה נוספת, ובמקביל סכום הגריעה הולך וגדל.

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות