פרק 2 – פונקציות ייצור

פונקציות ייצור

מבחן קצר בכלכלה

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

תורת היצרן ב’

Table of Contents
X