תזכורת מתמטית

נקודת הקיצון של פונקציה עם 2 משתנים, מתקבלת במקום שהנגזרת של כל אחד מהמשתנים היא 0.

 ו`Q_D` – `Q_I` הם המשתנים.
נגזור לפי  ונשווה ל- 0. התוצאה: `100-4Q_D-2Q_I=0`
נגזור לפי QI ונשווה ל- 0. התוצאה: `30-2Q_I-2Q_D=0`

מפתרון שתי המשוואות מתקבל:`Q_I=-20, Q_D=35` . התקבלה כמות שלילית בחו”ל.
לאור התוצאה, המונופול לא ייצא לשוק הבינ”ל, והוא ידאג למקסם את רווחיו בשוק המקומי.

הנתונים המתייחסים לשוק המקומי הם:

(ראה פירוט בעמוד 61).
הרווח המקסימלי מתקבל בכמות שבה מתקיים השוויון  MC= MR.
התוצאה: Q = 25 יח'

P = 75 ש”ח
רווח המונופול: 1,250 ש”ח

מבחן קצר בכלכלה

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

תורת היצרן ב’

Table of Contents
X