תשואה יורדת לגודל (תי”ל)

כאשר התשואה לגודל יורדת המשמעות היא שגידול של 1% בהרכב הסל גורם ל:

  1. גידול של 1% בעלות.
  2. גידול של פחות מ-1% בתפוקה.

כתוצאה מכך היחס `(delTC)/(delX)` הולך וגדל (המונה גדל יותר מהמכנה),

כלומר, העלות השולית הולכת וגדלה.

מבחן קצר בכלכלה

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

תורת היצרן ב’

Table of Contents
X