תשואה קבועה לגודל

בתשואה קבועה לגודל עלות הסל והתפוקה גדלים באותו שיעור, ולפיכך אין שינוי ביחס `(delTC)/(delX)` , כלומר, העלות השולית אינה משתנה.

מבחן קצר בכלכלה

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

תורת היצרן ב’

Table of Contents
X