תשואה קבועה לגודל

בתשואה קבועה לגודל עלות הסל והתפוקה גדלים באותו שיעור, ולפיכך אין שינוי ביחס `(delTC)/(delX)` , כלומר, העלות השולית אינה משתנה.

error_message4

תורת היצרן ב'

תוכן עניינים