אפיון התנהגות המניות באמצעות מדד β (ביטא)

מדד β נותן ביטוי להתנהגות מחירי מניה כלשהי בתקופה קודמת (למשל: שנה אחרונה) ביחס להתנהגות מחירי הסל באותה תקופה.

מדד β הוא תוצאה שמתקבלת מתוך חישוב של נוסחה, הלוקחת בחשבון את ביצועי המניה ואת ביצועי הסל לאורך כל התקופה.

לא נציג כאן את הנוסחה, אך מנגד נבחן את המשמעות של תוצאותיה תוך התייחסות לכל אחת מ-4 הקבוצות שפירטנו בדף הקודם.

נניח גם שהתנהגות המניות בעתיד תהיה זהה להתנהגותן בתקופה קודמת.

קבוצה 1
ישר לדוגמאות:
כאשר עבור מניה כלשהי בקבוצה 1 נקבל 2=β המשמעות היא:
  1. בימים שמחיר הסל עולה, אנו מצפים שמחיר המניה יעלה פי 2. אם מחיר הסל יעלה ביום כלשהו 1.1% אנו מצפים שהמניה תעלה ב-2.2% (פי 2).
  2. בימים שמחיר הסל יורד אנו מצפים שהמניה תרד פי 2. אם מחיר הסל ירד ביום כלשהו ב-0.6% אנו מצפים שמחיר המניה ירד פי 2 דהיינו ב-1.2%.
קבוצה 1 מאופיינת בכך שאצל כל המניות שלה, ה-β גדולה מ-1. ההסבר לכך בקצרה: צפה באיור 5.1 מהדף הקודם.

קבוצה 2
מאופיינת בכך שאצל כל המניות שלה, ה-β קטנה מ-1. דהיינו:
כאשר מחירי הסל עולים באחוז כלשהו, מחיר המניה עולה, אך בפחות. אם לדוגמא ה-β של מניה כלשהי
= 0.7, המשמעות היא שאם מחיר הסל יעלה ביום כלשהו ב-1% אזי נצפה שמחיר המניה יעלה ב-0.7% (=1%·0.7). ההסבר לכך שבקבוצה זו ה-β קטנה מ-1 – ראה איור 5.2.

 

קבוצה 3
קבוצה זו מאופיינת בכך שאצל כל המניות שלה ה-β היא בסימן שלילי. לדוגמא: β=1.5- או β=0.7-.
המשמעות של נתון שלילי היא שהמניה מתנהגת באופן הפוך ממחיר הסל (ראה איור 5.3).
ככל שה”דווקא” של המניה גדול יותר כך הנתון השלילי יהיה גדול יותר (3- משקף “דווקא” יותר גדול
מ- 2-).
כאשר β=2- המשמעות היא שכאשר מחירי הסל עולים באחוז כלשהו (למשל 1%) צפוי שהמניה “דווקא” תרד ובשיעור כפול ממחיר הסל (2%-). מנגד אם מחיר הסל ירד באחוז כלשהו, (למשל 0.3%-) צפוי שמחיר המניה דווקא יעלה ובשיעור כפול מהסל (0.6%+).

קבוצה 4
את משמעות ה-β למניה בקבוצה זו נשאיר ליודעי דבר.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים