הבחנה בין סיכון שיטתי לסיכון ספציפי

סיכון ספציפי

כאשר מתרחש אסון שפוגע רק בפירמה בודדת או בקבוצה קטנה של פירמות, אנו אומרים שהגורם לאסון מהווה סיכון ספציפי. אירוע אסוני בפירמה אחת אינו משפיע על פירמות אחרות, או במילים אחרות, המקור שגרם לנזק בפירמה אחת אינו משפיע על פירמות אחרות.
דוגמאות לגורמי סיכון ספציפי:
  • שריפה
  • פגם בייצור
  • אי שביעות רצון ממוצרי החברה
  • כניסת מתחרה 

אם יהיו בבעלותך 60 פירמות, הנזק שייגרם לך יתבטל בששים.

 

סיכון שיטתי

כאשר אסון כלשהו פוגע בו זמנית במרבית הפירמות במדינה או במרבית הפירמות בענף כלשהו, אנו אומרים שהגורם לאסון מהווה סיכון שיטתי.
דוגמאות לגורמי סיכון שיטתי:
  • מיתון כלכלי
  • מתיחות ביטחונית
  • אינפלציה 

לא ניתן “לברוח” מהסיכון השיטתי באמצעות פיזור  השקעות.
ככל שיהיו בבעלותך יותר פירמות, תינזק יותר. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים