הגורמים המשפיעים על הערך הנוכחי – סיכום

3 גורמים משפיעים על סכום הערך הנוכחי:

   1. גובה הסכום העתידי.
   2. המועד העתידי שבו נקבל (או נשלם) את הסכום העתידי.
   3. ריבית ההיוון.

הטבלה הבאה מציגה כיצד משתנה סכום הערך הנוכחי (טור 4) במסגרת 6 תרחישים. בכל תרחיש נרשם שינוי בנתונים של גורם אחד בלבד, בעוד שבשאר הגורמים אין שינוי.

השורה הראשונה בטבלה מציגה את נתוני הפתיחה. 

 טבלה #2.2:הגורמים המשפיעים על הערך הנוכחי

 

גובה הסכום העתידי

המועד  העתידי

ריבית ההיוון

סכום הערך הנוכחי

 

               (1)

(2)

(3)

(4)

שורה 1

K100 ש”ח

עוד 3 שנים

10%

75,131  ש”ח

תרחיש 1

גדל. (למשל ל-K110 ש”ח)

ללא שינוי

ללא שינוי

גדל  
(82,645 “)

תרחיש 2

קטן. (למשל ל-K90 ש”ח)

ללא שינוי

ללא שינוי

קטן
(67,618 “)

תרחיש 3

ללא שינוי

מתרחק
(4 שנים)

ללא שינוי

קטן
(68,301 “)

תרחיש 4

ללא שינוי

מתקרב
(שנתיים)

ללא שינוי

גדל  
(82,645 “)

תרחיש 5

ללא שינוי

ללא שינוי

עולה (12%)

קטן
(71,178 “)

תרחיש 6

ללא שינוי

ללא שינוי

יורד (8%)

גדל
(79,383 “) 


עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים