ההבחנה בין חסכן לחייב בחישוב ערך עתידי

נבחן את ההבחנה באמצעות דוגמא.
ההורים של 2 אחים, אחד “חסכן” והשני “חייב”, מציעים להם מענק כספי ב-2 חלופות.
  • חלופה 1 – לקבל היום 100kש”ח.
  • חלופה 2 – לקבל בעוד 5 שנים 150kש”ח.
בחלופה 1 הם ינהגו כך:
החסכן יפקיד את הכסף בתוכנית חיסכון, שמעניקה בבנק ריבית שנתית של 5%.
החייב יחזיר חובות ויחסוך בגינן תשלום ריבית שנתית של 15%.
 
תמונת המצב בעוד 5 שנים
חסכן: אם יבחר בחלופה 1 ,יהיו בידיו בעוד 5 שנים 127k . (מעוגל)
אם יבחר בחלופה 2, יהיו בידיו בעוד 5 שנים 150k.
חלופה 2 עדיפה עבורו.
חייב: אם יבחר בחלופה 1, היקף חובותיו יקטן בעוד 5 שנים ב-200ש”ח (מעוגל) (בהשוואה למצב שבו לא היה מחזיר חובות)
אם יבחר בחלופה 2, היקף חובותיו יקטן בעוד 5 שנים ב-150kש”ח.
חלופה 1 עדיפה עבורו.

הפופולריות של השימוש בערך נוכחי לעומת ערך עתידי

כמעט שלא משתמשים בערך עתידי לחישוב כדאיות.

ערך נוכחי הוא הכלי העיקרי שבו בוחנים כדאיות של השקעות. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים