המרת זרם תקבולים עתידי למזומן

ערך נוכחי

המילה מזומן באה לציין שהכסף זמין מיד.

על מנת להקל עליכם את הבנת המשמעות של “ערך נוכחי”, ואת נוחיות השימוש בו לבדיקת כדאיותן של השקעות כספיות, תניחו שבכל עת אתם יכולים להחליף בבנק, זרם תקבולים עתידי שאמור להגיע לידכם, כנגד קבלת מזומן, בשווי הערך הנוכחי של זרם התקבולים הנ”ל. או במילים אחרות: לוותר לטובת הבנק על זרם תקבולים עתידי ולקבל תמורתו מזומן בשווי “הערך הנוכחי” שלו. (את זרם התקבולים יקבל הבנק).

בלשון מקצועית מקובל לתאר את הפעולה הנ”ל באמצעות שימוש במילה הסבה במקום המילים: החלפה או ויתור, באופן הבא: בכל עת אתם יכולים להסב לבנק את זרם התקבולים ובתמורה לקבל ממנו מזומן, בשווי הערך הנוכחי של הזרם.

לדוגמא: (בשילוב האיור שלהלן)
  1)  אתם אמורים לקבל מילגה בסך 10,000 ש”ח לשנה, בתום כל שנה, במשך 4 שנים רצופות. (זרם בן 4 תקבולים).
  2)  ריבית ההיוון – 10%.
באפשרותכם להסב את זרם התקבולים הנ”ל לבנק ולקבל בתמורה 31,698 ש”ח, כבר היום.
 31,698 ש”ח הם הערך הנוכחי של זרם התקבולים. 

הביטחון בקבלת התקבולים

עד שנגיע לפרק הדן בסיכונים, בכל הדוגמאות בהמשך אנו מניחים שהתקבולים מובטחים במלואם (באמצעות ערבות שקיבלנו מבנק אמריקאי גדול).

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים