הערך הנוכחי תלוי בשיעור הריבית

ערך נוכחי

ככל ששיעור הריבית גבוה יותר – צמיחת הכסף מהירה יותר.

בתרשים הבא נקובים סכומי הכסף שיש להשקיע היום (זמן 0) במסגרת של שלושה שיעורי ריבית שונים (10%, 20% ו- 30%) כדי להגיע בעוד 3 שנים לסכום של 1,000 ש”ח.

כפי שניתן לראות בתרשים, כאשר שיעור הריבית השנתית הוא 10% צריך להשקיע היום 751 ש”ח.

כששיעור הריבית השנתית הוא 20% מספיק להשקיע היום 579 ש”ח, וכששיעור הריבית השנתית מרקיע ל- 30% מספיקים 455 ש”ח.

שים לב לכיוון החיצים שבתרשים: הסכום שנרצה לקבל בעוד 3 שנים (1,000 ש”ח) הוא סכום המטרה שלנו, ואותו “גילגלנו” אחורה, כדי לקבל את הערך הנוכחי שלו לפי כל אחד משיעורי הריבית השונים.

 ֿ

כאשר הריבית היא 10% לשנה, הערך הנוכחי של 1,000 ש”ח הוא 751 ש”ח

כאשר הריבית היא 20% לשנה, הערך הנוכחי של 1,000 ש”ח הוא 579 ש”ח (יותר קטן)

כאשר הריבית היא 30% לשנה, הערך הנוכחי של 1,000 ש”ח הוא 455 ש”ח (יותר קטן)

 

לזכור דבר פשוט

הערך הנוכחי של סכום כסף כלשהו שמתקבל לידינו היום הוא בדיוק הסכום שהתקבל.

לדוגמא: אם התקבלו לידנו היום 1,000 ש”ח – הערך הנוכחי שלהם הוא בדיוק 1,000 ש”ח.

אילו 1,000 הש”ח הנ”ל היו מתקבלים לידנו במועד מידי כלשהו (בעוד יום חודש או שנה) – הערך הנוכחי שלהם היה פחות מ – 1,000 ש”ח.
(פער הזמן מהיום למועד קבלת הכסף שוחק את ערך הכסף כפי שמוצג באיור 2.2).

הדגשת המסקנה הפשוטה הזאת תעזור לנו לקצר הסברים בהמשך.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים