השימוש בתוחלת – יתרונות וחסרונות

נחזור למשה ולמספרה שלו. משה לא עומד לפתוח 100 מספרות אלא רק אחת ויש כמובן סיכוי שהוא דווקא יפסיד כל שנה. הוא לא יוכל לטעון בפני ריבונו של עולם שהתוחלת היתה לטובתו. 

גם שמעון ודוד יכולים לבסוף להימנות עם ה”ספרים הבוכים”.

אז בשביל מה התוחלת לעזאזל?

והתשובה פשוטה. התוחלת נותנת לנו הערכה לגבי סיכויי ההצלחה או הכישלון. אילו משה היה פותח 100 מספרות או 1000 מספרות והרווח שהן היו מניבות היה תואם בדיוק להנחיות סיכויי הרווח או ההפסד שלנו, אזי בממוצע הרווח למספרה היה שווה לתוחלת. ככל שתוחלת הרווח גבוהה יותר, כך הנכונות של משה לפתוח מספרה תלך ותגדל. כאשר התוחלת שלילית, רוב הסיכויים שהמספרה של משה תפסיד.

נבחן 2 תרחישים המתייחסים לפתיחת מספרה ונשווה בין 2 התוחלות שלהן.
תרחיש 1 – פתיחת מספרה בת”א. נתוני התרחיש מוצגים בטבלה A1 טורים 1 ו-2.
תרחיש 2 – פתיחת מספרה בבאר שבע. נתוני התרחיש מוצגים בטבלה A2 טורים 1 ו-2.                                                                         

טבלה #3.12: תרחיש 1 – ת”א 

 

 

 

 

 

 

טבלה #3.13: תרחיש 2 – ב”ש

סכום הרווח (הפסד) השנתי

הסיכוי

התרומה לתוחלת

‚ 1×2

סכום הרווח (הפסד) השנתי

הסיכוי

התרומה לתוחלת

‚ 1×2 

‚2

ƒ3

1

‚2

3

100K  ש”ח

80%

80K  ש”ח

100K ש”ח

10%

10K ש”ח

70K     “

10%

7K  “

70K     “

10%

7K “

(10k)-“

10%

(1K “)

(10K)   “

80%

 (8k)”

התוחלת

86K  ש”ח

התוחלת

9K ש”ח

 

 

 

 

 

בשורה אחרונה של טור 3, בכל אחת מהטבלאות מחושבת תוחלת הרווח (= ממוצע הרווח).

תוחלת הרווח בת”א היא  86K ש”ח, גבוהה יותר מזו של ב”ש- 9K ש”ח. עדיף לפיכך לפתוח את המספרה בת”א.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים