השפעת ריבית ההיוון על הערך הנוכחי (חזרה)

ערך נוכחי

נבחן את ההשפעה באמצעות מעקב אחר 4 אנשים.
2 מהם מכונים “חסכנים” ושני האחרים מכונים “חייבים”.

לחסכן א' (אלונה) הבנק מציע תוכנית חיסכון בריבית שנתית בשיעור של 8%.
לחסכן ב' (בני) הבנק מציע תוכנית חיסכון בריבית שנתית בשיעור של 6%.
מחייב א' (שלמה) הבנק גובה ריבית שנתית בשיעור של 15%
מחייב ב' (תמר) הבנק גובה ריבית שנתית בשיעור של 18%.

בשעה שכל אחד מהנ”ל מחשב את הערך הנוכחי של סכום עתידי כלשהו, נניח 1000k ש”ח שהוא אמור לקבל או לשלם בעוד שנה, הוא לוקח בחשבון את הריבית הרלוונטית לגביו. כלומר: הערך הנוכחי של סכום עתידי כלשהו (1000k ש”ח) יהיה שונה מאדם לאדם בהתאם לשיעור הריבית שבו הוא ישתמש. ככל שהריבית הרלוונטית גבוהה יותר כך הערך הנוכחי קטן יותר.

 

נשווה בין החסכנים

  • חסכן א' (אלונה) חישבה את הערך הנוכחי של 1000 ש”ח ומצאה שהוא 926 ש”ח. (מעוגל)
  • עבור חסכן ב' (בני) יהיה הערך הנוכחי של אותו סכום 943 ש”ח, גבוה יותר מזה של אלונה.

וההסבר:
הריבית שאלונה מקבלת עבור חסכונותיה גבוהה יותר מזו של בני ולפיכך, כדי שלבני יהיה בעוד שנה 1000 ש”ח, הוא נדרש להפקיד היום סכום גדול יותר מזה של אלונה.

סיכום :

 

נשווה גם בין החייבים

הערך הנוכחי של הסכום העתידי הנ”ל יהיה עבור שלמה  870 ש”ח, ואילו עבור תמר הוא יהיה 847 ש”ח (נמוך יותר).

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים