לוח סילוקין

לוח סילוקין היא טבלה המפרטת כיצד אנו אמורים לפרוע (לסלק) הלוואה שקיבלנו.
הטבלה מפרטת את מספר התשלומים שעלינו לפרוע, מועדם, וסכום התשלום בכל מועד.
בנוסף, הטבלה מפרטת כמה מתוך כל תשלום מופנה להחזר הקרן וכמה לתשלום הריבית.
בדוגמא הבאה נציג לוח סילוקין שבו כל התשלומים שווים.

דוגמא:

קיבלנו מהבנק הלוואה בסך 100,000 ש”ח, בריבית שנתית של 10%, שתיפרע בחמישה תשלומים שווים בסוף כל שנה.
פקיד הבנק חישב עבורנו לוח סילוקין להלוואה (טבלה 1.5).
עלינו להחזיר בכל שנה 26,380 ש”ח (טור 4).

טבלה #1.5: הנתונים בשקלים

 

שנה

 

   

סכום הקרן
בתחילת שנה

      

סכום
הריבית 
לשנה
(משולמת בסוף שנה)

סכום
התשלום 
השנתי
(משולם בסוף שנה)       

  מזה :

סכום הקרן

לאחר התשלום השנתי (יתרת  הקרן)

(6)-(2)

הסכום עבור הריבית

הסכום עבור הקרן

 

 (1)

         (2)

         (3)

(4)

       (5)

    (6)

         (7)

שורה 1

1

100,000

10,000

26,380

10,000

16,380

83,620

שורה 2

2

83,620

8,362

26,380

8,362

18,018

65,602

שורה 3

3

65,602

6,560

26,380

6,560

19,820

45,782

שורה 4

4

45,782

4,578

26,380

4,578

21,802

23,980

שורה 5

5

23,980

2,398

26,380

2,398

23,982

2 –

 

כיצד לקרוא את טבלת לוח הסילוקין?

נעקוב אחר שורה מס' 1. הקרן בתחילת השנה עומדת על 100,000 ש”ח (טור 2).
סכום הריבית לשנה הראשונה מסתכם ב – 10,000 ש”ח  [10% על יתרת הקרן] (טור 3).
כאמור סכום התשלום השנתי הוא 26,380 ש”ח (טור 4) מתוכו 10,000 ש”ח הם עבור ריבית (טור 5 = טור 3) והיתרה שמסתכמת ב – 16,380 ש”ח (טור 6) מיועדת להחזר קרן. התשלום בסך 16,380 ש”ח מקטין את סכום הקרן בסוף השנה ל –  83,620 ש”ח. כאמור סכום התשלום השנתי הוא 26,380 ש”ח (טור 4).
ההסבר לשורה השניה זהה להסבר בשורה ראשונה, למעט העובדה שיתרת הקרן בתחילת השנה השניה עומדת רק על 83,620 ש”ח, וסכום הריבית השנתית על יתרת הקרן היא רק 8,362 ש”ח.

לוח סילוקין שבו התשלומים שווים נקרא לוח שפיצר, על שם ממציאו.

לוח שפיצר מקובל מאוד בתחום המשכנתאות.

הערות:

  1. הסכומים בטבלה מעוגלים כלפי מעלה לשקלים שלמים ולפיכך היתרה בסוף השנה החמישית היא 2 – (הבנק גבה מאיתנו 2 ש”ח יותר). אילו הסכומים לא היו מעוגלים, היתרה הייתה 0 בדיוק.
  2. בספר זה לא תלמדו כיצד פקיד הבנק חישב את סכום ההחזר השנתי בלוח שפיצר. אך נרמוז שיש לו חוברת שממנה, בהתאם לתנאי ההלואה, הוא ממלא את נתוני לוח הסילוקין.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים