מונחים שימושיים בעולם המימון

היוון – הפעולה החשבונאית של חישוב הערך הנוכחי נקראת: “היוון” (מהמילה הווה=עכשיו)

ריבית היוון – זו הריבית המשמשת לחישוב הערך הנוכחי. אצל החסכן בחרנו ב – 5% ואצל ה”חייב” ב- 15%.

סכום ההיוון – מילה נרדפת ל”ערך נוכחי”

זרם תקבולים – סידרה של תקבולי כסף במועדים שונים בעתיד. לדוגמא: קבלת 100 ש”ח מדי שנה, במשך 20 שנה.

זרם תשלומים – סידרה של תשלומי כסף במועדים שונים בעתיד. לדוגמא: תשלום 100 ש”ח מדי שנה במשך 20 שנה לבנק.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים