ממוצע דוגמא נוספת – צי רכב

חישוב ממוצע

לחברת אוטובוסים יש צי של 12 אוטובוסים; 
6 מהם נרכשו לפני 7 שנים, 3 נוספים נרכשו לפני 3 שנים, ו-3 האוטובוסים הנותרים נרכשו לפני שנה.

כל האוטובוסים נכנסים למוסך כמה פעמים בשנה. בסוף השנה בדק בעל החברה את מספר הביקורים של האוטובוסים במוסך ומצא כי האוטובוסים בני ה-7 נכנסים למוסך 10 פעמים בשנה (כל אחד), האוטובוסים בני ה-3 נכנסים למוסך 8 פעמים בשנה, ואילו האוטובוסים החדשים (בני השנה) נכנסים למוסך 4 פעמים בשנה.

והשאלה – כמה פעמים בממוצע נכנס כל אוטובוס למוסך?

נארגן את הנתונים:
אוכלוסיית היעד – צי האוטובוסים. (12 אוטובוסים). כל אוטובוס הוא פרט.
התצפיות – מספר הביקורים של רכב במוסך.
נתוני התצפיות – מספר הביקורים הספציפי של כל אוטובוס ואוטובוס.

האיור הבא  מציג את תמונת המצב של נתוני התצפיות.

 

בדוגמא זו לכל קבוצה יש מאפיין נוסף (מלבד מספר הביקורים במוסך) והוא ותק האוטובוסים שבה. לפעמים נוח יותר להשתמש דווקא במאפיין הנוסף להצגת הקבוצות כפי שנראה בטבלה  הבאה (טור 2), המרכזת את נתוני הדוגמא.

טבלה #3.3

מיספור הקבוצה

מאפייני הקבוצה

(וותק האוטובוסים)

נתוני התצפית של הקבוצה

(ביקורים במוסך)

מספר הפרטים בכל קבוצה

משקל הקבוצה

תרומת הקבוצה לממוצע

… ´ ƒ

קבוצה 1

7 שנים

10 ביקורים

6

50%

5 ביקורים

קבוצה 2

3 “

8 “

3

25%

2   “

קבוצה 3

1 “

4 “

3

25%

1   “

סה”כ

12

100%

8   “

הערה לטבלה: לחישוב הממוצע אפשר להסתדר גם ללא עמודות 1 ו-2. העמודות מתווספות מטעמי נוחיות והעשרת הטבלה, בדיוק כפי שמקובל בספרות לחזור על אותו רעיון באמצעות מספר מלים נרדפות.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים