סוגי ריבית – מינוחים מקצועיים

על מנת להבחין בהבדלים בין שלוש ההלוואות שקיבלו בני הדודים הנ”ל אנו נדרשים להתוודע למונחים המתאימים;

הלוואת אברהם – אברהם קיבל הלוואה בריבית תעריפית של 12% (על בסיסי שנתי).

הלוואת בנימין – בנימין קיבל הלוואה בריבית מתואמת (על בסיס רבעוני) שמסתכמת ב-12.55%. הריבית המתואמת מבוססת על ריבית תעריפית של 12%.

הלוואות משה – משה קיבל הלוואה בריבית מתואמת (על בסיס חודשי) שמסתכמת ב-12.7%.  הריבית המתואמת מבוססת על ריבית תעריפית של 12%.

 

הנחיות החוק לגבי מידע ללווים

על פי חוק, כאשר אנו מקבלים הלוואה, על נותן ההלוואה לידע אותנו לגבי שני נתונים:
  1. מהי הריבית המתואמת של ההלוואה
  2. מהי הריבית התעריפית של ההלוואה. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים