סל מניות

המונח סל מניות בא להגדיר קבוצה ספציפית של מניות הנכללות בו.

דוגמא לסלי מניות:

דאו ג'ונס (Dow Jones) – מדד מניות הכולל את מניותיהן של 30 חברות תעשייתיות הנמנות עם החברות (התעשייתיות) הגדולות בארה”ב. דאו וג'ונס הם שמות האנשים שהרכיבו את הסל.

סטנדרט אנד פור (Standart & Poor) מדד מניות הכולל את מניותיהן של 500 חברות הנמנות עם החברות הגדולות בארה”ב. סטנדרט ופור הם שמות האנשים שהרכיבו את הסל.

מעו”ף – סל מניות הכולל את מניותיהן של 25 החברות הגדולות ביותר בבורסה בישראל. (ראשי התיבות מעו”ף = מכשירים עתידיים ופיננסים)

תל-אביב 100 – סל מניות הכולל את מניותיהן של 100 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה בתל-אביב .

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים