ערך עתידי

ערך עתידי
סכום כסף שנמצא בידינו כיום, למשל 10,000 ש”ח, יצמח בעתיד לסכום יותר גדול. 
הסכום שאליו הוא יגיע בעוד שנה נקרא: הערך העתידי בעוד שנה של 10,000 ש”ח היום.
הסכום שאליו הוא יגיע בעוד 5 שנים נקרא: הערך העתידי בעוד 5 שנים של 10,000 ש”ח היום. 

דוגמאות לערך עתידי

דוגמא 1
קיבלנו היום 10,000 ש”ח שאותם הפקדנו בבנק למשך 5 שנים, בריבית שנתית של 10%.
בתום 5 שנים הסכום יצמח ל-16,100 ש”ח.
16,100 ש”ח הם הערך העתידי בעוד 5 שנים של 10,000 ש”ח היום.
 
דוגמא 2
אנו אמורים לקבל בעוד שנה מהיום 1,000 ש”ח שיופקדו מיד בבנק למשך 4 שנים בריבית שנתית של 10%. בדוגמא זו, בעוד 5 שנים מהיום יצטברו לזכותנו 1,464 ש”ח.
1,464 ש”ח הם הערך העתידי בעוד 5 שנים (מהיום) של 1,000 שנקבל בעוד שנה.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים