ערך עתידי – בדיקת כדאיות השקעה

נחזור לבחון את כדאיות 3 הפרוייקטים בענף הנפט שהוצעו לנו בדוגמא בעמוד  41.
הפרוייקטים מוצגים שוב במסגרת טבלה 2.5 טורים ,4,2 ו- 6.

לצורך חישוב הכדאיות נחשב את הערך העתידי בעוד 5 שנים מהיום  של זרם התקבולים בכל אחד מהפרוייקטים, בהנחה שהריבית לחישוב היא 10%. התוצאות מוצגות בטבלה 2.5 טורים 5,3 ו-7.

את טבלה 2.5 עוד נסביר בנפרד. הפרוייקט המועדף יהיה זה שיניב את שיעור הרווח העתידי הגדול ביותר. (שורה 9 חלקי שורה 1 )

רווח עתידי= ערך  עתידי של זרם התקבולים (שורה 8) פחות סכום ערך עתידי של ההשקעה

ב-3 הפרוייקטים, סכום ההשקעה זהה ועומד על 1 מיליון ש”ח.

הבחירה בסוף השנה החמישית כמועד חישוב הערך הנוכחי  היא אילוץ הנובע  מהעובדה שתקבולי פרוייקט מס' 1 נמשכים עד סוף השנה החמישית, שהיא תקופת התקבולים הארוכה ביותר מבין 3 הפרוייקטים. ולפיכך אי אפשר לבחור תקופה עתידית של פחות מ – 5 שנים.

 טבלה #2.5
(הסכומים במיליוני ש”ח)

 

 

פרוייקט 1

פרוייקט 2

פרוייקט 3

 

 

הנתונים המקוריים

הערך העתידי בתום  5 שנים

הנתונים המקוריים

הערך העתידי בתום  5 שנים

הנתונים המקוריים

הערך העתידי בתום 5 שנים

 

1

2

3

4

5

6

7

שורה 1

סכום ההשקעה

1.0

1.6

1.0

1.6

1.0

1.6

שורה 2

תקבולים: סוף שנה 1

0.3

0.44

0.4

0.59

0.5

0.73

שורה 3

סוף שנה 2

0.4

0.53

0.4

0.53

0.4

0.53

שורה 4

סוף שנה 3

0.3

0.36

0.3

0.36

0.1

0.12

שורה 5

סוף שנה 4

0.3

0.33

0.3

0.33

 

 

שורה 6

סוף שנה 5

0.1

0.10

 

 

 

 

שורה 7

סוף שנה 6

 

 

 

 

 

 

שורה 8

ערך עתידי של זרם התקבולים (בתום 5 שנים).

 

1.76

 

1.81

 

1.39

שורה 9

רווח עתידי
(שורה 8 פחות שורה 1)

 

0.16

 

0.21

 

0.21

שורה 10

שעור הרווח  העתידי

על ההשקעה

 

10%

 

13%

 

13%

הסבר לטבלה 2.5
טורים 5,3 ו-7 “ערך עתידי בתום 5 שנים”. הסכומים הנקובים בטורים אלו הם תוצאה של חישוב המתבסס על ההנחות הבאות:
  1. אנחנו מקבלים בבנק ריבית שנתית של 10% בגין כל תקבול שנפקיד בו.
  2. את סכום ההשקעה – 1 מ' ש”ח, (שורה 1) אנו מגייסים באמצעות הלוואה שנחזיר בתום 5 שנים והיא נושאת גם כן ריבית שנתית של 10%.
שורה 9 “רווח עתידי” – הרווח העתידי מתקבל כהפרש שבין שורה 8 לשורה 1.
שורה 10 שיעור הרווח העתידי – שיעור הרווח העתידי מתקבל כחלוקה של שורה 9 בשורה 1. 
 

הנחות יותר ריאליות

ההנחה בטבלה שהריבית שנשלם על הלוואות תהיה שווה לריבית שנקבל על הפקדות (10%) אינה ריאלית. סביר יותר שהריבית שנדרש לשלם עבור הלוואות תהיה יותר גבוהה. נניח שהיא 15%. התוצאות החדשות מוצגות בטבלה 2.6.

טבלה #2.6:
(הסכומים במליוני ש”ח)

 

 

פרוייקט 1

פרוייקט 2

פרוייקט 3

 

 

הנתונים המקוריים

הערך העתידי בתום 5 שנים

הנתונים המקוריים

הערך העתידי בתום 5 שנים

הנתונים המקוריים

הערך העתידי בתום 5 שנים

 

1

2

3

4

5

6

7

שורה 1

סכום ההשקעה

1.0

2.0

1.0

2.0

1.0

2.0

שורה 2

תקבולים: סוף שנה 1

0.3

0.52

0.4

0.70

0.5

0.88

שורה 3

סוף שנה 2

0.4

0.61

0.4

0.61

0.4

0.61

שורה 4

סוף שנה 3

0.3

0.40

0.3

0.40

0.1

0.13

שורה 5

סוף שנה 4

0.3

0.35

0.3

0.35

 

 

שורה 6

סוף שנה 5

0.1

0.10

 

 

 

 

שורה 7

סוף שנה 6

 

 

 

 

 

 

שורה 8

ערך עתידי של
 זרם התקבולים

 

1.97

 

2.05

 

1.61

שורה 9

רווח עתידי
(שורה 8 פחות שורה 1)

 

0.03-

 

0.05

 

0.39 

בטבלה 2.6 הערך העתידי של סכום ההשקעה הוא 2.0 מ' ש”ח  לעומת 1.6 מיליון ש”ח בטבלה 2.5.

במצב זה הרווח מפרוייקט 2 קטן מאוד. הרווח מפרוייקט 1 שהיה חיובי בטבלה 2.5 הוא עכשיו שלילי.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים