קרן וריבית (רקע)

קרן

לסכום כסף כלשהו, הניתן כהלוואה או שמופקד כפקדון, קוראים “קרן” או “סכום הקרן”.

כל ההסברים והדוגמאות בפרק זה מתייחסים להלוואות, אך הם נכונים גם לפקדונות.

ריבית – צורת התשלום עבור הלוואות

הצד שמשתמש בכסף, נדרש לשלם עבור השימוש בו. המחיר עולה ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר. המחיר עבור הלוואות מוצג בצורת אחוז כלשהו מהקרן.

לדוגמא:  משה קיבל הלוואה לשנה ונדרש לשלם 8% מהקרן. במקום במילה אחוז מהקרן נוהגים בעולם הפיננסי להשתמש במונח ריבית. יש לומר:  משה קיבל הלוואה לשנה ונדרש לשלם 8% ריבית.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים