ממומן

קרן וריבית (רקע)

קרן

לסכום כסף כלשהו, הניתן כהלוואה או שמופקד כפקדון, קוראים "קרן" או "סכום הקרן".

כל ההסברים והדוגמאות בפרק זה מתייחסים להלוואות, אך הם נכונים גם לפקדונות.

ריבית – צורת התשלום עבור הלוואות

הצד שמשתמש בכסף, נדרש לשלם עבור השימוש בו. המחיר עולה ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר. המחיר עבור הלוואות מוצג בצורת אחוז כלשהו מהקרן.

לדוגמא:  משה קיבל הלוואה לשנה ונדרש לשלם 8% מהקרן. במקום במילה אחוז מהקרן נוהגים בעולם הפיננסי להשתמש במונח ריבית. יש לומר:  משה קיבל הלוואה לשנה ונדרש לשלם 8% ריבית.

error_message2

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים