ריבית אפקטיבית (= הריבית האמיתית)

הריבית האפקטיבית נותנת ביטוי למחיר המלא של ההלוואה כשהוא מבוטא במונחי ריבית (אחוז מהקרן).

הריבית האפקטיבית לוקחת בחשבון את כל ההוצאות הנוספות או הנלוות הקשורות להלוואה. ההוצאות השכיחות הן:

 טבלה #1.1

סוג ההוצאה

(האחוזים והסכומים

הם לדוגמא בלבד)

 

1

עמלת הקצאת אשראי

5% מהקרן

(האחוז גבוה משמעותי מהמקובל, לנוחיות הדוגמא)

2

דמי ביול

1% מהקרן

(האחוז גבוה משמעותי מהמקובל, לנוחיות הדוגמא)

3

דמי פתיחת תיק

100  ש”ח.

 

4

ביטוחים

300 ש”ח.

 

5

תשלום עבור מסגרת אשראי

6 ש”ח מידי רבעון.

 

גם המועד, שבו אנו נדרשים לשלם את העמלה, משפיע על “המחיר האמיתי”
ככל שהמועד מוקדם יותר, למשל, במקרה של תשלום עמלות מראש, “המחיר האמיתי” גבוה יותר.

מיון ההוצאות הנלוות

ניתן למיין את ההוצאות הנלוות לשתי קבוצות:

  1. הוצאות נלוות הנקובות באחוזים מהקרן. בדוגמא: עמלת הקצאת אשראי ודמי ביול. בהמשך נקרא להוצאות מקבוצה זו: הוצאות הנקובות באחוזים, או בקיצור: הוצאות באחוזים.
  2. הוצאות נלוות קבועות. אלו הן הוצאות הנקובות בשקלים שלסכומן אין קשר לגודל ההלוואה. בדוגמא: דמי פתיחת תיק, ביטוחים, ותשלום עבור מסגרת אשראי.

הוצאות הנקובות באחוזים

בפיסקה זו נבחן את ההוצאות הנלוות בהנחה שהן כוללות רק הוצאות הנקובות באחוזים (במונחים שנתיים).

בדרך כלל מקובל שאם ההלוואה מחושבת במתכונת של ריבית מתואמת אזי גם ההוצאות הנקובות באחוזים, מחושבות באותה מתכונת.

אם לדוגמא קיבלנו הלוואה בסך 10,000 ש”ח בריבית תעריפית של 12% המחושבת במתכונת של ריבית מתואמת על בסיס חודשי וסך ההוצאות באחוזים מסתכמות ב-6% (עמלת הקצאת אשראי+ דמי ביול),  אזי בסוף החודש הראשון הקרן גדלה ב-150 ש”ח ותסתכם ב- 10,150 ש”ח. הגידול נובע מ-2 מרכיבים:

  1. ריבית                    : מוסיפה   100 ש”ח  (1% מ-  10,000 ש”ח
  2. ההוצאות באחוזים  : מוסיפים  50   ש”ח  (%  מ-  10,000 ש”ח         
                                     סה”כ :  150 ש”ח

בסוף החודש השני הקרן שוב תגדל והפעם ב-152.25 ש”ח בגין אותם מרכיבים.

  1. הריבית                :  מוסיפה   101.50 ש”ח (= 1% מ- 10,150 ש”ח)
  2. ההוצאות באחוזים:  מוסיפים   50.75  ש”ח (= % מ- 10,150 ש”ח)     
                                    סה”כ :  152.25 ש”ח

וכך מידי חודש, הסכום הכספי שמתווסף לקרן, הולך וגדל. 

את אותה תוצאה נוכל לקבל גם בדרך חישוב מקוצרת, כדלקמן:
נחבר יחד את הריבית התעריפית של ההלוואה (12%) עם הריבית התעריפית של סעיפי ההוצאות הנלוות (הנקובות באחוזים) (6%) ונקבל סה”כ 18%.
לתוצאה שקיבלנו (18%) נקרא: הריבית התעריפית האפקטיבית.

חישוב ריבית מתואמת (על בסיס חודשי), המבוססת על הריבית התעריפית האפקטיבית תציג לנו את הריבית האפקטיבית של ההלוואה.

בדוגמא לעיל הריבית האפקטיבית השנתית מסתכמת ב -19.56%.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים