ריבית דריבית

ריבית דריבית

המונח ריבית דריבית מציין את העובדה שלאורך תקופת ההלוואה אין אנו משלמים את הריבית בפועל בסוף השנה (או במועד אחר שנקבע לתשלום הריבית), אלא הריבית מתווספת לקרן, ומאותו מועד הריבית מחושבת על הקרן המעודכנת.

אפשר גם להציג את זה בצורה הבאה:
אנו מחזירים בסוף השנה את הקרן + הריבית ומקבלים מיד הלוואה נוספת בגובה הסכום שהחזרנו (הכולל: קרן+ריבית).

תמיד כשמתייחסים לריבית דריבית, מציינים לצידה ריבית תעריפית כלשהי, המשמשת בסיס לחישוב הריבית דריבית.

דוגמא במסגרת שאלה
משה קיבל הלוואה של 10,000 ש”ח ל- 5 שנים, בריבית תעריפית של 8%. הקרן והריבית ישולמו בתום התקופה. איזה סכום כספי משה יחזיר בתום 5 השנים.

הפתרון: 14,693 ש”ח. שלבי החישוב מפורטים בטבלה הבאה המשובצת באיורים.

טבלה 1:

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים