ריבית מתואמת

ריבית מתואמת

הריבית המתואמת נמנית על שיטות החישוב ה”מתוחכמות”, שפיתחו המלווים.

הריבית המתואמת מבוססת על ריבית תעריפית כלשהי, למשל: ריבית תעריפית של 12% תוך תוספת “התחכמות”, שאותה נסביר באמצעות דוגמא;

אברהם קיבל הלוואה של 10,000 ש”ח בריבית תעריפית של 12% כשאליה מתווספים התנאים הבאים:
מידי כל 3 חודשים (רבעון) יחושב סכום הריבית לתקופה. הריבית לרבעון היא 3% (=0.25×12%)
סכום הריבית לאחר הרבעון הראשון הוא 300 ש”ח (3% מ- 10,000 ש”ח).
סכום הריבית לרבעון לא ישולם בפועל, אך יתווסף מאותו מועד לקרן. מעתה סכום הקרן מעודכן והוא עומד על סך של 10,300 ש”ח.

ברבעון השני שוב מחשבים את סכום הריבית לרבעון והוא עכשיו 309 ש”ח (= 3% מ- 10,300).

הסכום של 309 ש”ח מתווסף בסוף הרבעון השני לקרן שסכומה המעודכן הוא 10,609 ש”ח.
וכך בתום כל רבעון מתווסף לקרן סכום הריבית שהצטברה עבור אותו רבעון.
שווי הקרן:

יוצא אפוא שריבית מתואמת מחושבת במתכונת של ריבית דריבית, אך במקום אחת לשנה, היא מחושבת מידי תקופה קצרה יותר. בדוגמא שלנו, הריבית המתואמת מחושבת כריבית דריבית על בסיס רבעון. אילו היינו מחשבים מידי חודש את סכום הריבית, היינו אומרים שהריבית המתואמת מחושבת על בסיס חודשי.

בדוגמא שלנו :

הריבית המתואמת נוקבת בריבית שעלינו לשלם בפועל עבור ההלוואה.סכום הריבית הוא 1,255 ש”ח , ואחוז הריבית המתואמת – 12.55% (=100x 1255/10,000)

אם לדוגמא , קיבלנו הלוואה לשנה ולדברי הבנק הריבית המתואמת בגינה
(שמחושבת על בסיס רבעוני) היא 13% , פירושו : שבסוף השנה נחזיר 11,300 ש”ח.
(10,000 ש”ח קרן + 1,300 ש”ח ריבית)

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים