ריבית תעריפית (מכונה גם ריבית נומינלית)

ריבית תעריפית היא הריבית הבסיסית והפשוטה ביותר לחישוב.
ריבית תעריפית נוקבת במחיר שעלינו לשלם עבור הלוואה שנמשכת שנה, וסכום הריבית משולם בסוף השנה. (ריבת תעריפית היא המונח המועדף עלינו).

המשמעות של 8% ריבית תעריפית היא שאם קיבלנו הלוואה בסכום כלשהו, למשל 10,000 ש”ח, אנו נדרשים לשלם בתום השנה 8% מהקרן, דהיינו: 800 ש”ח. אם ההלוואה תהיה לתקופה קצרה יותר, נשלם בהתאם.

כל אחת משיטות החישוב בהמשך, (ריבית דריבית, ריבית מתואמת וריבית אפקטיבית) מתבססת על ריבית תעריפית כלשהי, הנקובה לצידה.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים