תקבול מול תשלום

מתכונת קבלת החלטות כאשר צריך לשלם

בדוגמא הקודמת הן החסכן והן החייב היו צריכים להחליט בין קבלת סכום כסף היום לבין קבלת סכום כסף בעתיד. אך לפעמים אנו צריכים לקבל החלטות לגבי חלופות המתייחסות לתשלום כסף היום או תשלומים במועד עתידי כלשהו. נחדד  את המושגים תקבול ותשלום:

  • תקבול – סכום כסף המתקבל היום או במועד עתידי כלשהו.
  • תשלום – סכום כסף שעלינו לשלם היום או במועד עתידי כלשהו.

בחירה בין חלופות במקרה של תשלום

נעזר בדוגמא :
משווק גדול של טלוויזיות מדגם מסוים מאפשר לשלם עבורן ב-2 חלופות.
  • חלופה 1: 5,000 ש”ח היום.
  • חלופה 2: 5,500 בעוד שנה.
אברהם (עשיר) ויצחק (עני) מעוניינים בטלוויזיות.

 

השיקולים של אברהם

לאברהם סכומי כסף גדולים בחשבון עו”ש שאותם הוא יכול להפקיד בתוכנית חיסכון (ת.ח) שמעניקה 8% ריבית לשנה. הוא חישב ומצא שעל מנת לשלם במסגרת חלופה 2, 5,500 ש”ח, עליו “להעביר” היום מחשבון העו”ש 5,093 ש”ח ולהפקידם בתוכנית חיסכון שאמורה להצמיח אותם  לכדי 5,500 ש”ח בעוד שנה.

לגביו, 5,093 ש”ח הם הערך הנוכחי של 5,500 ש”ח בעוד שנה.

אך מספיק שיעביר היום מחשבון העו”ש רק 5,000 ש”ח לספק הטלוויזיה כדי לרכוש את הטלוויזיה (במסגרת חלופה 1) והמסקנה המתבקשת לגביו היא, לבחור בחלופה 1.

 

השיקולים של יצחק

יצחק שכיר במפעל,ואין לו חסכונות. בעוד שנה הוא אמור לקבל מענק של 5,500 ש”ח. אם ירצה לשלם היום, יהיה עליו לקחת הלוואה שהריבית עליה היא 16% לשנה. את ההלוואה הוא יוכל לכסות מהמענק. יצחק שוקל באיזה חלופה לבחור.
אם יבחר בחלופה 1, הוא יקח היום הלוואה של 5,000 ש”ח שתצמח בתוך שנה ל-5,800 ש”ח והמענק שיקבל לא יספיק כדי “לכסות” אותה. לכן הוא יבחר בחלופה 2.
יצחק היה אדיש לבחירה בין החלופות אילו בחלופה 1 התשלום היה רק 4,741 ש”ח.

לגביו 4,741 ש”ח הוא הערך הנוכחי של 5,500 ש”ח בעוד שנה

שכן אז ההלוואה היתה צומחת רק לכדי 5,500 ש”ח, שאותה הוא יחזיר מכספי המענק.
אילו בחלופה 1 התשלום הנדרש היה פחות מ-4,741 ש”ח, הוא היה מעדיף אותה, שכן הלוואה הנמוכה מ – 4,741 ש”ח היתה מצטברת לפחות מ-5,500 ש”ח והיה נשאר לו משהו מהמענק לאחר שיחזיר את ההלוואה שקיבל בגין רכישת הטלוויזיה.

מתכונת קבלת החלטות כאשר צריך לשלם

בוחרים בחלופה שהערך הנוכחי שלה קטן יותר. (הפוך מתרחיש שבו אנו אמורים לקבל כסף). במילים אחרות, בוחרים בחלופה שבה נשלם את הסכום הקטן יותר,
נדגים זאת באמצעות 2 תרחישים. תרשים A המתייחס לאברהם ותרחיש B המתייחס ליצחק.
תרחיש A (אברהם)

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים