הניתוח של היקס

תרשים 4.16- המצב לפני ההוזלה

מצב  – הוזלה במחיר מוצר בסל

המוצר המוזל הוא תפוזים (מחירם ירד מ- 10 ש”ח ל- 5 ש”ח).

תמונת המצב לפני ההוזלה, מוצגת בתרשים 4.16, ואחרי ההוזלה, היא מוצגת בתרשימים 4.17 ו-4.18.

הנתונים המתייחסים למועדים א’ ו-ב’ והסימולים המתלווים לתרשימים 4.16, 4.17 ו-4.18 מרוכזים בטבלה 4.15.

טבלה #4.15

נתונים

מועד א’

מועד ב’

מועד ביניים

(בעקבות השפעת התחלופה)

הכנסה יומית

100 ש”ח

100 ש”ח

 

מחיר תפוזים

10 ש”ח

5 ש”ח

 

מחיר שניצלים

10 ש”ח

10 ש”ח

 

סימולים

 

 

 

קו מגבלת התקציב

AT100


BT100

 

קו תקציב וירטואלי

 

 

vT

הסל הנבחר

C

D

H

 

תרשים 4.16- המצב לפני ההוזלה

השפעת התחלופה (תרשים 4.17)
בעקבות ההוזלה קו התקציב החדש הוא BT100 ששיפועו `1/2-[=5/10-]`   .

על פי היקס השפעת התחלופה גורמת למעבר מסל C לסל H כלשהו, הנמצא על אותה עקומת אדישות של סל C (U100).

סל H מתקבל במקום שבו קו מקביל ל BT100, משיק ל U100. לקו המקביל הזה אנו קוראים קו תקציב וירטואלי.  זאת אומרת שההכנסה מופחתת לסכום שבו ניתן לרכוש סל בעל אותה רמת תועלת כמו סל C.

תרשים 4.17 מבוסס על תרשים 4.16 בתוספת  BT100  ו-vT80 .

 

תרשים 4.17

תרשים 4.17- המצב לפני ההוזלה


הסכום הכספי המתייחס לקו התקציב הוירטואלי

“קו התקציב הוירטואלי” מתייחס לתקציב שאנו לא יודעים את סכומו מראש, אך אנו יכולים בקלות רבה לחשב את סכומו, לאחר שרטוטו בתרשים, באמצעות חישוב מחיר סל A (הנמצא במקום המפגש עם ציר ה- x) או על פי מחיר סל B (הנמצא במקום המפגש עם ציר ה- y).

עפ”י תרשים 4.17, סל A מכיל 16 תפוזים ו-0 שניצלים. מחיר של תפוז במועד ב’ הוא 5 ש”ח ולפיכך מחירו של סל A הוא 80 ש”ח.

סל B מכיל 8 שניצלים ו- 0 תפוזים ולפיכך מחיר הסל הוא גם 80 ש”ח. לאור זאת אנו מסמלים את קו מגבלת התקציב הוירטואלי ב: VT80.

אילו עקומת האדישות הייתה מוצגת לנו כפונקציה, היינו יכולים לחשב מראש את שוויו (ומיקומו) של סל H. נרחיב על כך כשנגיע לפרק “תורת המחירים בלבוש מתמטי“.

מסקנה:

השפעת התחלופה לבדה, עפ”י היקס, לא משנה את תועלת הצרכן. הצרכן עובר מסל C לסל H הממוקם על אותה עקומת אדישות.

error_message4

תורת הצרכן א’

תוכן עניינים