השפעת השינוי במחירי המוצרים על קו מגבלת התקציב

תרחיש II – כל המחירים יורדים

נמשיך להתייחס לסל בן 2 מוצרים

כפי שכבר ראינו, כל שינוי במחירי המוצרים גורם לשינוי בקו מגבלת התקציב. נבחן 3 תרחישים:

  1. כל המחירים עולים – מוצגים בתרשים 4.1, קו מגבלת התקציב המקורי מסומל ב `T_0`  וקווי התקציב החדשים ב: `T_1`
  2. כל המחירים יורדים –  מוצגים בתרשים 4.1,  קו מגבלת התקציב המקורי מסומל ב `T_0`  וקווי התקציב החדשים ב: `T_2`
  3. מחירו של מוצר אחד עולה ושל השני יורד – מוצגים בתרשים 4.2  ו-4.3   

תרחיש – I כל המחירים עולים

בתרחיש זה, קו מגבלת התקציב זז שמאלה, שמשמעותו: הרעה בסל הנבחר. אם במקביל גם יחס המחירים משתנה, שיפוע קו מגבלת התקציב ישתנה בהתאם. בתרשים 4.1, `T_1` מתייחס לתרחיש I.

תרחיש II – כל המחירים יורדים

בתרחיש זה קו מגבלת התקציב זז ימינה, שמשמעותו: שיפור בסל הנבחר. אם במקביל גם יחס המחירים משתנה, שיפוע קו מגבלת התקציב ישתנה בהתאם.

תרשים 4.1

 

 

תרחיש III – מחירו של מוצר אחד עולה ושל השני יורד

תרשימים 4.2 ו- 4.3 מתייחסים לתרחיש זה.

הסימולים בתרשימים 4.2 ו- 4.3:
`T_0` – קו מגבלת התקציב המקורי.
`C` – הסל המועדף בקו מגבלת התקציב המקורי.
`U_100` – עקומת האדישות שעליה ממוקם סל `C` .

`T_1` – קו מגבלת התקציב החדש.

תרשים 4.2     

תרחיש III – מחירו של מוצר אחד עולה ושל השני יורד (4.2) 

תרשים 4.3

  תרחיש III – מחירו של מוצר אחד עולה ושל השני יורד (4.3)

נתייחס תחילה למצב ספציפי שגם לאחר השינוי במחירים, יש עדיין באפשרותנו לרכוש את הסל הנבחר של התקציב המקורי (סל `C` ).

מצב ספציפי זה יכול להתקבל ב- 2 אפשרויות, המוצגות בתרשימים 4.2 ו- 4.3.

  1. בתרשים 4.2, במועד ב', מחירו של מוצר `x` עולה ומחירו של מוצר y יורד.
  2. בתרשים 4.3, במועד ב' מחירו של מוצר `x` יורד ומחירו של מוצר y עולה.

ב- 2 האפשרויות הנ"ל קו מגבלת התקציב החדש (`T_1` ) חותך את קו מגבלת התקציב המקורי בנקודה `C` . המשמעות היא שגם במועד ב' אפשר לרכוש את סל `C` .

בתרשים 4.2, `T_1` חותך את `T_0` מלמעלה. הקטע `CB` על `T_1` עובר מעל עקומת האדישות , שסל `c` נמצא עליה.

נקרא לקטע `CB` : הקטע המועדף.
כל הסלים על הקטע המועדף עדיפים על סל `C` , שכן הם ממוקמים על עקומות אדישות גבוהות מ`U_100` .
לאור זאת אנו נקבל סל נבחר חדש שעדיף על  `C` .

הסל הנבחר יימצא על גבי עקומת אדישות כלשהי, יותר גבוהה מ , שתשיק לקטע המועדף (לדוגמא סל D).

בתרשים 4.3, `T_1` חותך את `T_0` בנק' C. הקטע `ca` הוא קטע המועדף, שכן הוא נמצא מעל עקומת האדישות . לאור זאת אנו אמורים לזכות בסל נבחר חדש שעדיף על סל `C` . הסל הנבחר יימצא על עקומת אדישות גבוהה מ  שתשיק לקטע המועדף, לדוגמא סל `D_1` .

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות