מגבלת התקציב

מגבלת התקציב

מגבלת התקציב היא מונח כלכלי שמתאר את אפשרויות הצריכה של צרכן בעל תקציב מוגבל.

לצורך פשטות ההסבר, נניח שאנו נמצאים במדינה קטנה שצורכים בה רק שני מוצרים.

1. שניצלים שמחירם 10 ש״ח  ליחידה
2. תפוזים שמחירם 5 ש״ח ליחידה

לצרכן הרציונלי שלנו קוראים משה. הוא משתכר 100 ש”ח ליום ומוציא את כל משכורתו על צריכת שני המוצרים.

מדי יום משה יכול לרכוש במשכורתו הרכבים שונים משני המוצרים. למשל: 5 שניצלים ו- 10 תפוזים.

 

קו מגבלת התקציב של משה (תרשים 1.1)

קו מגבלת התקציב של משה מתבסס על משוואת קו התקציב שלו שצורתה   `y=10-0.5x`

שיפוע הקו הוא 0.5-.

שניצלים = `y`
תפוזים =` x`

השיפוע מייצג את יחס המחיר בין `y` ל-`x`

(2 תפוזים עולים כמו 1 שניצל).

נקודת החיתוך עם ציר ה- `y` היא 10, ומבטאת את המספר המירבי של השניצלים.

נקודת החיתוך עם ציר ה- `x` היא 20, ומבטאת את המספר המירבי של התפוזים.
במסגרת כל אחד מהסלים שעל קו מגבלת התקציב, אם משה ירצה לצרוך תפוז נוסף, יהיה עליו לוותר בתמורה על חצי שניצל (כפי שמציין השיפוע). מנגד אם ירצה לצרוך שניצל נוסף, יהיה עליו לוותר על 2 תפוזים 

 תרשים 1.1 – קו מגבלת התקציב

תרשים 1.1 – קו מגבלת התקציב

כיצד לשרטט את קו התקציב – תרשים 1.2

יש למצוא את נקודות המפגש של קו התקציב עם הצירים ולהעביר קו ביניהן:

  1. נקודת המפגש של קו התקציב עם ציר סל  A-  `I/P_Y`
  2. נקודת המפגש של קו התקציב עם ציר x סל D – `I/P_X `

הפרמטרים עבור מגבלת התקציב יוסברו רק בהמשך ולא כדאי להשתמש בהם כבר כאן וניתן להסתפק בציון הסלים על גבי קו התקציב. כנ”ל לגבי מחירי השוק בתרשים 1.1.

תרשים 1.2

תרשים 1.2 – קו מגבלת התקציב 

משוואת מגבלת התקציב של משה

את המגבלה של כמות המוצרים שניתן לרכוש תמורת 100 ש”ח ניתן להציג באמצעות משוואה 1.

`x` – מסמל את כמות התפוזים
`y` – מסמל את כמות השניצלים

משוואה 1:   `10 * y` ש״ח + `*X ``5`ש״ח` ` =`100 ` ש״ח     

אם נבודד את y נקבל את משוואה 2:

משוואה 2: `y=(100-5x)/10=10-1/2x`

משוואה 2 מציגה את y כפונקציה של x.         

error_message4

תורת הצרכן א’

תוכן עניינים