עקומת הביקוש המתקבלת מפונקציית מינימום

עקומת PCC - תרשים 16

עקומת הביקוש המתקבלת מפונקציית מינימום

בתרשים 16 משורטטים:

  1. 5 קווי תקציב [I1…I5]
  2. 5 עקומות אדישות [u30…u45]
  3. 5 סלים נבחרים  [c1…c5]

תרשים 16 מבוסס על הנתונים הבאים:

`U(x,y)=min(1/2x,1/3y)`  
I = 200  ש"ח
20 = Py ש"ח
Px – משתנה

 

עקומת PCC 
כל הסלים הנבחרים נמצאים על קו L שיוצא מראשית הצירים ושיפועו 1.5 `(alpha/beta=)` לפיכך עקומת PCC חופפת לקו L.

תרשים 16

בטבלה 5 ריכזנו את נתוני x ו-Px המתייחסים ל-5 הסלים.

טבלה #5

סלים

`x`

`P_x`

`c_1`

2.22 יח'

60 ש"ח

`c_2`

2.86 יח'

40 ש"ח

`c_3`

3.33 יח'

30 ש"ח

`c_4`

4 יח'

20 ש"ח

`c_5`

5 יח'

10 ש"ח

ערכי x חושבו לפי:

`1/2x=1/3y=>` 

`y =(3)/(2)x=>`

`P_(x)X+P_(y)Y=I=>` 

`P_x X+ P_y (3)/(2)x = I=>`

`x = (I)/(P_x + (3)/(2)P_y)`

`(200)/(P_x +(3)/(2) * 20) =`

`(200)/(P_x + 30)`

תוואי עקומת הביקוש

מנתוני טבלה 5 ניתן לשרטט את תוואי עקומה.

תוואי עקומת הביקוש - מאפייני העקומה

מאפייני העקומה

עקום קמור יורד משמאל לימין.

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות