עקומת הביקוש המתקבלת מפונקציית קוב דגלאס

תוואי עקומת הביקוש המתקבלת מפונקציית קוב דגלאס

בתרשים 12 משורטטים:

  1. 3 קווי תקציב `[I_1,I_2,I_3]` . לצד הסימול של כל קו תקציב מצוין ה-  `P_x` שעליו הוא מתבסס. 
  2. 3 עקומות אדישות `[u_0,u_1,u_2]` .
  3. 3 סלים נבחרים `[c_0,c_1,c_2]` .
תרשים 12 מתבסס על הנתונים הבאים:
`u(x,y)=x^2*y`
`I = 100` ש"ח
`P_y= 20 ` ש"ח
`P_x`  – משתנה

עקומת PCC מחברת בין הסלים הנבחרים.

בטבלה 3 ריכזנו את נתוני `x ` ו-`P_x`  המתייחסים ל-3 הסלים.

                

  טבלה #3

סלים

`x`

`P_x`

`C_0`

3.33 יח'

20 ש"ח

`C_1`

3.7 יח'

18 ש"ח

`C_2`

4.16 יח'

16 ש"ח

(להסבר התהליך – ראה פרק 'פונקציית תועלת מסוג קוב דאגלס')

`(u_x (x,y))/(P_x) = (u-y (x,y))/(p_y) =>`

`(2xy)/(P_x) = (x^2)/(P_y) =>`

`y =(P_x)/P_y (x)/(2)`

ערכי x חושבו לפי:     

`I=P_(x)X+P_(y)Y=>` 

`P_x X +P_y(P_x)/(P_y)(x)/(2)=>`

`P_x X +(P_x X)/(2) = (3P_xX)/(2)=>`

`x =(2I)/(3P_x) = (200)/(3P_x)`

תוואי עקומת הביקוש

מנתוני טבלה 3 מתקבל שעקומת הביקוש יורדת משמאל לימין.

תרשים 13

תוואי עקומת הביקוש - תרשים 13

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות