אנו משתמשים במונח תזוזה של עקומה, כאשר מסיבה כלשהי העקומה הקיימת – D0 אינה משקפת עוד את המצב (אינה רלוונטית) ועקומה חדשה -D1 או D2 מחליפה אותה.

התייחסות למיקום העקומה החדשה ביחס לישנה

אנו משתמשים בשני מונחים לציין את המיקום של העקומה החדשה ביחס לישנה.

  1. מעל או מתחת לישנה 
  2. מימין או משמאל לישנה

נתבונן בתרשים 5.10 המציג 3 עקומות ביקוש:

  • כאשר התזוזה היא מ- D0 ל- D1, אנו אומרים שהעקומה זזה ימינה או לחילופין זזה למעלה.
  • כאשר התזוזה היא מ- D0 ל- D2, אנו אומרים שעקומה זזה שמאלה או לחילופין זזה למטה.

 

משתנים המשפיעים על תזוזת העקומה

ישנם משתנים רבים הגורמים לתזוזה של העקומה, ביניהם: שינוי בשכר במשק ושינוי בטעמם של הצרכנים.
הדוגמאות הבאות ממחישות את השפעת המשתנים הנ”ל על התזוזה של עקומת הביקוש.

דוגמא 1

עלייה בשכר במשק

העלאה בשכר גורמת לכך שאנשים ירצו לקנות יותר מכנסיים בכל מחיר ומחיר. אם לפני ההעלאה, במחיר של 20 ש”ח למכנס התושבים היו מוכנים לקנות כמות של 50 זוגות, בעקבות העלייה בשכר הם ירצו לקנות 80 זוגות, וכך בכל רמת מחיר התושבים ירצו לקנות כמות יותר גדולה של מכנסיים. המצב החדש מקבל ביטוי באמצעות תזוזת עקומת הביקוש למכנסיים ימינה (או למעלה), כפי שמתואר בתרשים 5.11. במקום עקומת הביקוש D0, תתקבל עקומת ביקוש חדשה D1.

 תזוזה בעקומת הביקוש - תרשים 5.11

                                  

דוגמא 2

שינוי בהעדפות של הצרכנים

שינוי בהעדפות של הצרכנים יכול להביא הן לתזוזה ימינה והן לתזוזה שמאלה של עקומת הביקוש. אם לדוגמא התושבים יעדיפו מסיבה כלשהי ללכת במכנסיים קצרים ולא במכנסיים ארוכים אזי עקומת הביקוש למכנסיים קצרים תזוז למעלה ועקומת הביקוש למכנסיים ארוכים תזוז למטה.