אנו משתמשים במונח תזוזה של עקומה כאשר מסיבה כלשהי העקומה הקיימת – S0 אינה משקפת עוד את המצב (אינה רלוונטית) ועקומה חדשה – S1 או S2 מחליפה אותה.

נתבונן בתרשים 5.6 המציג 3 עקומות היצע.

 

התייחסות למיקום העקומה החדשה ביחס לישנה

אנו משתמשים בשני מונחים לציין את המיקום של העקומה החדשה ביחס לישנה:

  1. מעל או מתחת לישנה 
  2. משמאל או מימין לישנה
כאשר התזוזה היא מ- S0 ל- S1, אנו אומרים שהעקומה זזה ימינה או למטה.
כאשר התזוזה היא מ- S0 ל- S2, אנו אומרים שעקומה זזה שמאלה או למעלה.

 

גורמים המשפיעים על תזוזות העקומה

ישנם משתנים רבים הגורמים לתזוזה של עקומת ההיצע, ביניהם שינויים במחיר חומרי הגלם ושינויים בשכר. בשתי הדוגמאות הבאות נציג את תזוזת העקומה כתוצאה מהתייקרויות שחלו בגורמים הנ”ל. מובן שהוזלה בהם תביא לתזוזה בכיוון ההפוך.

תזוזה בכיוון ההפוך תיגרם גם מכניסת פירמות נוספות לייצור באותו ענף.

דוגמא 1

התייקרות במחיר חומרי הגלם

תרשים 5.7 מציג את עקומת ההיצע (הענפית) של ענף ייצור המכנסיים.

התייקרות במחיר הבדים תגרום לתזוזה של העקומה למעלה. 

וההסבר: עקב העלאת מחיר הבדים עלות הייצור של כל מכנס התייקרה, בדוגמא המוצגת בתרשים 5.7, ב- 1 ש”ח. לאור זאת עקומה S0 תעלה לכל אורכה בגובה של 1 ש”ח, ובמקום עקומת ההיצע S0 נקבל עקומת היצע חדשה S1 הגבוהה ממנה ב- 1 ש”ח. במילים אחרות: בכל כמות ייצור, מחיר המכנסיים החדש הוא מחירם הקודם בתוספת 1 ש”ח.

המונח “העקומה תעלה ב- 1 ש”ח” בא לציין שכל נקודה על העקומה S0 מתייקרת ב- 1 ש”ח.
במקום נקודה A יש לנו נקודה חדשה A1 על העקומה S1 הגבוהה ממנה ב- 1 ש”ח.
במקום נקודה B יש לנו נקודה חדשה B1 על העקומה S1 הגבוהה ממנה ב- 1 ש”ח.

גורמים המשפיעים על תזוזות העקומה - תרשים 5.7

דוגמא 2

עלייה בשכר העובדים במשק

תרשים 5.8 מציג את עקומת ההיצע (הענפית) של ענף ייצור הכיסאות.
עלייה בשכר העובדים תגרום לתזוזה של העקומה למעלה. 
וההסבר: עקב העלאת שכר העבודה, עלות הייצור של כל כיסא התייקרה, בדוגמא המוצגת בתרשים 5.8, ב- 2 ש”ח. לאור זאת עקומה S0 תעלה לכל אורכה בגובה של 2 ש”ח.
במילים אחרות: עקומת ההיצע החדשה S1 גבוהה מעקומת ההיצע S0 ב- 2 ש”ח, או לחילופין, בכל כמות ייצור מחיר המכנסיים החדש הוא מחירם הקודם בתוספת 2 ש”ח.
במקום הנקודה A על עקומה S0 המשקפת עלות של 30 ש”ח לייצור כיסא, העלות לאחר העלאת השכר לייצור כיסא היא 32 ש”ח, ומשתקפת בנקודה A1 על עקומת ההיצע החדשה S1.

מקרא:
עלות המוצר – סכום ההוצאות הכרוכות בייצור המוצר.
מחיר המוצר – הסכום שהצרכן משלם עבור המוצר. 

תזוזה למעלה של עקומת ההיצע לכיסאות בשל עלייה בשכר העובדים במשק