החל משנת 2000 החלו להיסחר בבורסה בתל אביב “תעודות סל”. תעודות הסל הינן ניירות ערך ש”מחקות” מדד כלשהוא, שערי מטבעות חוץ או כל נכס בסיס אחר.
תעודות הסל מונפקות על ידי חברות ייעודיות שפעילותן מתמקדת בהנפקה ובתפעול של אותה התעודה. תעודת הסל מתחייבת לרכוש במדויק את הרכב המדד עליו היא מצהירה, כך שתשואתה בפועל כמעט זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת.
למעשה, על ידי רכישת תעודת סל על מדד כלשהו, רוכש המשקיע את הרכב הסל ללא צורך לרכוש בנפרד את כל אחת מהמניות המרכיבות את אותו הסל.

כשמשקיע רוכש תעודת סל כלשהי, בו ברגע חייב מנפיק התעודה לקנות את מרכיבי המדד על פי משקלן המדוייק, בהתאם לשווי הוראת הקניה שהועברה. פעולה זאת נקראת “התכסות”. כאשר המשקיע מוכר את תעודת הסל יעביר המנפיק הוראות מכירה גם כן על פי משקלן המדוייק של המניות המרכיבות את המדד עליו נסחרת תעודת הסל.
להבדיל מקרן נאמנות, למנהל תעודת הסל אין שיקול דעת בבחירת המניות שירכיבו את תעודת הסל והוא חייב שנכסי התעודה בכל רגע נתון יהיו תואמים לנכסי נכס הבסיס שלה.

תעודות הסל נסחרות בבורסה לני”ע כאילו היו נייר ערך רגיל ותשואתן קרובה מאוד לתשואת המדד אחריו הן עוקבות.

משקיע הרוצה לפדות את תעודת הסל שלו יכול למכור אותה במהלך המסחר, לחלופין מרבית מנפיקי התעודות מאפשרים למשקיע, במידה ויבחר לעשות זאת, להמיר את תמורת המכירה ולקבל לידיו במקום תמורה כספית, את נכס הבסיס של התעודה. כלומר אם מחזיק רכש תעודת סל ת”א 25 בשווי מסוים, בעת המכירה הוא יכול לבחור לקבל לידיו סל המכיל את 25 המניות המובילות בדיוק על פי משקלן במדד.

תעודות הסל הפכו להיות מכשיר השקעה פופולרי מאוד בקרב המשקיעים ומחזורי המסחר בהם גבוהים מאוד. שווי ענף תעודות הסל בישראל נכון ליוני 2016 הוא כמעט 94 מיליארד ₪ המפוזרים במאות תעודות.

כיום נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב תעודות סל מסוגים שונים.

סוגי תעודות סל

תעודות סל העוקבות אחר מדדי המניות

תעודות הסל הראשונות שהונפקו היו תעודות שעקבו אחר מדדי המניות הגדולות ביותר. גם כיום תעודות הסל עוקבי מדד המניות הן פופולאריות מאוד. התעודות הנסחרות בישראל עוקבות הן אחר מדדי המניות המקומיים והן אחרי מדדי מניות עיקריים בחו”ל.
בארץ ישנן תעודות סל העוקבות אחר מדד ת”א 35 (מדד המעו”ף), תעודות העוקבות אחר מדד ת”א 125, אחרי מדד הבנקים, מדד הנדל”ן, מדד היתר ומדדים נוספים.
ישנן תעודות הנסחרות בבורסה בישראל ועוקבות אחרי מדדים בינלאומיים כמו תעודות העוקבות אחר מדד ה P&S 500 ,מדד הנאסדק 100 ,מדד הנייקי היפני, וכן תעודות העוקבות אחר מדדים של בורסות אירופאיות (ספרד, הולנד) בורסות של מדינות מתפתחות (הודו, ברזיל,טאיוואן,) ועוד.
במידה ותעודת הסל נסחרת על מדד מניות במדינה זרה, ניתן לנטרל את חשיפת המטבע של מדינת היעד ולהיות צמודים רק לתנועת המדד. תעודות סל המנטרלות את תנודת המטבע נקראות “תעודות סל מנוטרלות מטבע”.

לדוגמא: אם מדד המניות האמריקאי עלה ב-10% ובאותה התקופה שער הדולר אל מול השקל ירד ב 5% כי אז משקיע בתעודת סל שאינה מנוטרלת מטבע ירויח רק 5% בעוד משקיע בתעודת סל מנוטרלת מטבע ירויח את מלוא עליית המדד בשיעור של 10%.

תעודות סל העוקבות אחרי מדד איגרות חוב
תעודות סל אלו עוקבות אחרי מדדי איגרות החוב לסוגיהן. ישנן תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג”ח ממשלתיות צמודות, ישנן תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג”ח ממשלתיות שאינן צמודות, מדדי אג”ח קונצרניים וכן עוקבות אחרי מדדי אג”ח הנסחרים בחו”ל (ממשלתיות ושאינן ממשלתיות).
גם במקרה של תעודת סל העוקבת אחרי מדד אג”ח כלשהוא, מתחייב מנפיק התעודה לקנות או למכור את הרכב המדד המדוייק במידה ומשקיע רוכש או מוכר את תעודת הסל.

תעודות סל העוקבות אחרי מט”ח (מטבע חוץ)
תעודות סל אלו מהוות מעין תחליף להשקעה בתוכנית חסכון צמודת מטבע חוץ והן צמודות לשינוי בשער המטבע בתוספת ריבית המבוססת על ריבית ה LIBOR. בארץ נסחרות תעודות סל העוקבות אחרי שינויים בשער הדולר, בשער האירו, בשער לירה שטרלינג, בשער הין היפני, בשער הכתר הנורבגי, בשער הדולר האוסטרלי, בשער הפזו המכסיקני, בשער הלירה הטורקית והפורינט ההונגרי.

תעודות סל העוקבות אחרי סחורה
תעודות סל אלו עוקבות אחרי מחירי סחורות עיקריים כמו: מחיר הנפט, מחיר הזהב או הכסף, מחיר דגנים ועוד.

תעודות מורכבות
ניתן להנפיק תעודות העוקבות אחר מספר מדדים בתעודת סל אחת. יש להגדיר מראש בתשקיף תעודת הסל אחרי איזה מדדים היא עוקבת ובאיזה שיעורים. לאחר קביעת הרכב המדדים לא ניתן לעשות בהם שינוי. לדוגמא: ניתן להנפיק תעודת סל שמורכבת (עוקבת אחרי) 50% ממדד המניות הכללי, 25% מדד אג”ח שיקלי ו 25% מדד אג”ח צמוד מדד.

תעודות סל נוספות
על ידי שימוש בטכניקות מסחר מתקדמות כגון רכישת אופציות וחוזים עתידיים, ניתן לייצר תעודות סל עם נוסחאות שונות על המדדים . למשל: ניתן לייצר תעודת סל שמייצרת תשואה הפוכה למדד שנקבע (אם מדד המניות עולה ב 3% אחוז, מחיר תעודת הסל יירד ב 3% אחוז ולהיפך). ניתן גם לקבוע שתנודת התעודה תהיה כפולה משיעור השינוי במדד כך שאם המדד עולה , מחזיק התעודה יזכה בשיעור עליית המדד כפול שתיים , אך כמובן שבמקרה של ירידה במדד ההפסד של המחזיק יוכפל אף הוא.

יתרונות ההשקעה בתעודות סל:

להשקעה בתעודות סל ישנם מספר יתרונות:
1. פיזור השקעה בעלות נמוכה – מחקרים רבים גורסים שפיזור רחב של ניירות ערך מוריד את הסיכון בהשקעה. על ידי רכישת תעודת סל, רוכש המשקיע סל המורכב מכל הניירות שמרכיבות מדד מסויים וזאת מבלי צורך לקנות עשרות ניירות ערך בנפרד.
2. סחירות – תעודות הסל נסחרות לאורך כל יום המסחר כך שבכל רגע נתון ניתן לרכוש או למכור אותן מה שמאפשר תגובה מהירה לשינויים בשווקים וכן נזילות מיידית של הכסף .
3. עלויות ניהול נמוכות – בשל התחרות העזה בין מנפיקי תעודות הסל וכן בשל העובדה שניהולן הינו טכני ביסודו, דמי הניהול בתעודת אלו נמוכים מאוד ובחלקן אף לא נגבים דמי ניהול כלל.
4. נגישות למדדים וסחורות בבורסות זרות במטבע מקומי – באמצעות תעודות הסל ניתן לקנות מדדים או מניות וסחורות בבורסות זרות בלי לבצע את הרכישה בארץ היעד , כמו כן אין צורך לבצע את הרכישה במטבע של אותה ארץ. יש לזכור שבמקרים רבים מדובר על ארצות ומטבעות בעלי נגישות מוגבלת.