האפליה מתבטאת בכך שהמונופול יכול לדרוש מחיר שונה בכל אחד מהשווקים: המחיר בשוק המקומי יכול להיות שונה מאשר בשוק הבינ”ל, שם המחיר הוא כאמור המחיר הבינ”ל.

דוגמא 1

נתוני הייצוא המקומי
פונקציות העלות `TC(Q) = Q^2`
פונקציית הביקוש בשוק המקומי `P_D = 100 -Q_D`
המחיר הבינ”ל ₪30

הפתרון

פונקציית הרווח:

`Pi = Q_D*P_D +Q_I*P_I-(Q_D + Q_I)^2` 
במקום `P_D` , נציב: `[100-Q_D]`
במקום , נציב : 30 ש"ח
ונקבל: `Pi = O_D(100-Q_D)+Q_I *30-(Q_D+Q_I)^2`
נפשט את הפונקציה ונקבל: `Pi=100Q_D-2(Q_D)^2+30Q_I-(Q_I)^2-2Q_DQ_I`