מיטב לימוד עצמי

חשבונאות פיננסית פלוס קורס מזורז של אקסל ו-SAP.

49.00

הקורס הזה מספק מבוא לחשבונאות פיננסית. למדו את יסודות החשבונאות הפיננסית, השימוש באקסל בחשבונאות ותפקיד של מערכת ERP מודרנית כגון SAP. התחילו את הקורס עכשיו במחיר של 19.99$

תיאור

מחיר: 19.99$

קורס זה מספק מבוא לחשבונאות פיננסית. הנושאים כוללים סקירה כללית של חשבונאות פיננסית, ניתוח עסקאות וערכים חשבונאיים; מערכות חשבונאות כפולות; מרצ'נדייז ומלאי; בקרה פנימית, מזומנים וחייבים; נכסים ארוכי טווח והתחייבויות שוטפות; מושגי דיווח כספי וחשבונאות לשותפויות; תאגידים; התחייבויות לטווח ארוך; דוח תזרים מזומנים; השקעות; וניתוח דוחות כספיים. בסוף הקורס, תוכל להבין היטב את יסודות החשבונאות הפיננסית, השימוש באקסל בחשבונאות ותפקיד של מערכת ERP מודרנית כגון SAP.